The plinth and floor of the beach sauna | Tuulos

The plinth and floor of the old beach sauna were renovated with ElaProof+SAND products.

Som vanntettings- og forseglingsprodukt har ElaProof-produktet den desidert høyeste vanndamppermeabiliteten. Dette gjør at produktet kan brukes i situasjoner der strukturen må være tørr under bruk. Dette muliggjør langsiktig drift av strukturen og raske reparasjoner.

– Inneluftekspert Sauli Paloniitty, Paloniitty Oy

Vareinformasjon

Kunde: Private house
Mål: Beach Sauna
Adresse: Tuulos, Finland
Materiale: Concrete plinth + floor
Entreprenør: Paloniitty Oy
Veileder: Sauli Paloniitty, Paloniitty Oy
Tid og sted: 07/2022 | Tuulos

Arbeidserklæring

The waterproofing of the plinth of the beach sauna was fixed with ElaProof+SAND Plinth Protection. In the interior renovation of the sauna, the floor got a new surface of ElaProof+SAND Floor Covering, which was finished with ELACOAT TopCoat.