The plinth and floor of the beach sauna | Tuulos

The plinth and floor of the old beach sauna were renovated with ElaProof+SAND products.

Som vandtætnings- og tætningsprodukt har ElaProof-produktet den klart højeste vanddamppermeabilitet. Dette gør det muligt at bruge produktet i situationer, hvor strukturen skal være tør under brug. Dette muliggør langsigtet drift af strukturen og hurtige reparationer.

– Indoor air expert Sauli Paloniitty, Paloniitty Oy

Vareoplysninger

Kunde: Private house
Mål: Beach Sauna
Adresse: Tuulos, Finland
Materiale: Concrete plinth + floor
Entreprenør: Paloniitty Oy
Tilsynsførende: Sauli Paloniitty, Paloniitty Oy
Tid og sted: 07/2022 | Tuulos

Arbejdserklæring

The waterproofing of the plinth of the beach sauna was fixed with ElaProof+SAND Plinth Protection. In the interior renovation of the sauna, the floor got a new surface of ElaProof+SAND Floor Covering, which was finished with ELACOAT TopCoat.