Isocyanater er en betydelig helserisiko på arbeidsplassen!

EU-parlamentets og rådets forordning (EC) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) ble publisert 30. desember 2006. Siden den gang har forordningen blitt korrigert og endret flere ganger . En betydelig endring av REACH-forordningen 2020/1149 ble gitt 3. august 2020. Endringen i forordningen gjelder restriksjoner på diisocyanater. I henhold til endringen kan produkter som inneholder diisocyanater brukes hvis:

 • diisocyanater er tilstede enten alene eller i en blanding i en konsentrasjon på ikke mer enn 0,1 vekt%.
 • produktet som inneholder diisocyanater er unntaksvis unntatt fra restriksjoner
 • arbeidsgiver gir opplæring for arbeidstakere i sikker bruk av kjemikaliet

I tillegg må produsenter eller importører av diisocyanater levere opplæringsmateriell om sikker bruk av produkter som inneholder diisocyanater. Treningen er delt inn i tre nivåer: generell, middels og avansert. Utdanningsmateriell og kurs må være tilgjengelig på de offisielle språkene i alle EU-medlemsstater som stoffer og blandinger leveres til.

I henhold til forskriften for å opprettholde generell arbeidssikkerhet:

 1. Identifiser i hvilke oppgaver og hvordan arbeideren kan bli eksponert for diisocyanater. Målet er å finne ut hvilken type opplæring arbeideren trenger.
 2. Iverksette sikkerhetstiltakene som er tildelt oppgaven.
 3. Sørg for at arbeideren har fått opplæring i bruk av produkter som inneholder diisocyanater og
 4. Hold oversikt over gjennomføringen av punkt 1 og 2.

Obligatorisk opplæring starter i august 2023.

Målet er å beskytte arbeidere mot farene ved håndtering av diisocyanater. Fra 24. august 2023 må alle arbeidere som håndterer diisocyanatbaserte produkter få skikkelig opplæring som gir tilstrekkelig informasjon om stoffenes farer og tilhørende risiko ved bruken av dem. Opplæringen skal gjentas minst hvert femte år. Videre er formålet med forskriftsendringen å på sikt erstatte spesielt farlige stoffer med mindre farlige stoffer eller teknologier, forutsatt at det finnes egnede alternativer med tanke på gjennomførbarhet, økonomi og teknologi.

Hva er diisocyanater og hvor finnes de?

Råvarer som inneholder isocyanater er mye brukt i industrien. Enkeltpersoner kan bli utsatt for sensibiliserende isocyanater gjennom håndtering av disse råvarene og produksjon eller bearbeiding av polyuretanprodukter og annen nitrogenholdig plast og harpiks. Isocyanater er en betydelig gruppe forbindelser som forårsaker yrkesmessig astma.

Isocyanatbaserte produkter som brukes i nybygg og renovering inkluderer:

 • Takbelegg
 • Gulv og balkongbelegg
 • PU-lim og skum

Finnes det trygge alternative produkter på markedet?

Ja det gjør det! Build Care OYs patenterte ElaProof-teknologi er basert på banebrytende innovasjon innen polymerkjemi. Vannbaserte 1-komponent produkter utviklet av REACH-godkjente, isocyanatfrie råvarer danner et elastisk belegg ved tørking og beskytter alle typer byggematerialer. Miljøvennlige, trygge og brukervennlige ElaProof-produkter forlenger levetiden til bygninger og konstruksjoner med flere tiår.

ElaProof gjør arbeidet enklere!

 • Isocyanatfri – installasjonen er trygg for arbeidere og miljøet.
 • Brukervennlig – krever ikke komplisert opplæring.
 • Sparer tid – arbeidsgivere trenger ikke å føre et overvåkingsregister.
 • Sparer penger – 1-komponent produkter som er klare til bruk.

Isocyanatfri ElaProof-teknologi er testet i krevende finske værforhold!

ElaProof-produktutvalget inkluderer de finske «Avainlippu» – Key Flag-produkter for innendørs og utendørs bruk. Typiske bruksområder for utendørsprodukter, ElaProof H og S, inkluderer belegg og reparasjon av tak og konstruksjoner, vanntetting av fundamenter og uteplasser, vanntetting, tetting av gjennomføringer og stopping av rust. M1-klassifisert ElaProof Indoor er designet for innendørs lufttetting og radonbeskyttelse.

ElaProof kan brukes i svanemerkede bygg

Våre produkter ElaProof H, ElaProof S, ElaProof Indoor og ElaProof Indoor S er oppført i Svanemerkets byggevaredatabase og kan brukes i svanemerkede bygg. Lær mer om produktene våre!

ElaProof er et ansvarlig valg!

ElaProof er det første byggeproduktet som er godkjent for Responsible Choice-komiteen på Ostavastuullisesti.fi, ettersom ledende finske eksperter har vurdert dem til å være et mer bærekraftig valg.