Isocyanater er en væsentlig sundhedsrisiko på arbejdspladsen!

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH) blev offentliggjort den 30. december 2006. Siden da er forordningen blevet rettet og ændret flere gange. En væsentlig ændring af REACH-forordningen 2020/1149 blev udstedt den 3. august 2020. Ændringen af forordningen vedrører restriktioner på diisocyanater. I henhold til ændringen kan produkter indeholdende diisocyanater anvendes, hvis:

 • di-isocyanater er til stede enten alene eller i en blanding i en koncentration på højst 0,1 vægt-%
 • produktet, der indeholder diisocyanater, er undtagelsesvis undtaget fra restriktioner
 • arbejdsgiveren sørger for uddannelse til arbejdere i sikker brug af kemikaliet

Derudover skal producenter eller importører af diisocyanater levere undervisningsmateriale om sikker brug af produkter, der indeholder diisocyanater. Uddannelsen er opdelt i tre niveauer: generel, mellemliggende og avanceret. Uddannelsesmaterialer og kurser skal være tilgængelige på de officielle sprog i alle EU-medlemsstater, som stoffer og blandinger leveres til.

I henhold til forordningen for at opretholde generel arbejdssikkerhed:

 1. Identificer i hvilke arbejdsopgaver og hvordan arbejderen kan udsættes for diisocyanater. Målet er at afgøre, hvilken type uddannelse arbejderen har brug for.
 2. Implementer de sikkerhedsforanstaltninger, der er tildelt opgaven.
 3. Sørg for, at arbejderen er blevet trænet i brugen af produkter, der indeholder diisocyanater, og
 4. Før en fortegnelse over gennemførelsen af punkt 1 og 2.

Uddannelsespligten begynder i august 2023.

Målet er at beskytte arbejdere mod de farer, som håndteringen af di-isocyanater udgør. Fra 24. august 2023 skal alle arbejdere, der håndterer di-isocyanat-baserede produkter, modtage en ordentlig uddannelse, der giver tilstrækkelig information om stoffernes farer og de dermed forbundne risici ved deres anvendelse. Uddannelsen skal gentages mindst hvert femte år. Endvidere er formålet med forordningsændringen på sigt at erstatte særligt farlige stoffer med mindre farlige stoffer eller teknologier, forudsat at der findes passende alternativer med hensyn til gennemførlighed, økonomi og teknologi.

Hvad er di-isocyanater, og hvor findes de?

Råmaterialer indeholdende isocyanater er meget udbredt i industrien. Enkeltpersoner kan blive udsat for sensibiliserende isocyanater gennem håndtering af disse råmaterialer og fremstilling eller forarbejdning af polyurethanprodukter samt andre nitrogenholdige plastik og harpikser. Isocyanater er en betydelig gruppe af forbindelser, der forårsager erhvervsmæssig astma.

Isocyanatbaserede produkter, der anvendes i nybyggeri og renovering omfatter:

 • Tagbelægninger
 • Gulv- og altanbelægninger
 • PU klæbemidler og skum

Findes der sikre alternative produkter på markedet?

Ja der gør! Build Care OY’s patenterede ElaProof-teknologi er baseret på banebrydende polymerkemi-innovation. Vandbaserede 1-komponent produkter udviklet af REACH-godkendte, isocyanatfrie råmaterialer danner en elastisk belægning når de tørres og beskytter alle typer byggematerialer. Miljøvenlige, sikre og brugervenlige ElaProof-produkter forlænger bygningers og strukturers levetid med årtier.

ElaProof gør arbejdet lettere!

 • Isocyanatfri – installation er sikker for arbejdere og miljøet.
 • Brugervenlig – kræver ikke kompleks træning.
 • Sparer tid – arbejdsgivere behøver ikke at vedligeholde et overvågningsregister.
 • Sparer penge – 1-komponent produkter, som er klar til brug.

Isocyanatfri ElaProof-teknologi er blevet testet i krævende finske vejrforhold!

ElaProof-produktsortimentet omfatter de finske “Avainlippu” – Key Flag-produkter til indendørs og udendørs brug. Typiske anvendelser for udendørsprodukter, ElaProof H og S, omfatter belægning og reparation af tage og strukturer, vandtætning af fundamenter og gårdhaver, vandtætning, tætning af gennemføringer og standsning af rust. Den M1-klassificerede ElaProof Indoor er designet til indendørs luftforsegling og radonbeskyttelse.

ElaProof kan bruges i svanemærkede bygninger

Vores produkter ElaProof H, ElaProof S, ElaProof Indoor og ElaProof Indoor S er opført i Svanemærkets byggevaredatabase og kan bruges i Svanemærkede bygninger. Lær mere om vores produkter!

ElaProof er et ansvarligt valg!

ElaProof er det første byggeprodukt, der er godkendt til Responsible Choice-udvalget på Ostavastuullisesti.fi, da førende finske eksperter har vurderet dem til at være et mere bæredygtigt valg.