ELAPROOF INDOOR – FÖR FRISK INOMHUSLUFT

ElaProof Indoor är en vattenbaserad 1-komponents ytbeläggning som är användningsfärdig för tätning av olika konstruktioner och byggnader. Den unika elasticiteten hos produkten och dess utmärkta vidhäftning på olika ytor möjliggör trygg och säker tätning.

ElaProof Indoor har tilldelats emissionklassificering M1 och Emicode EC1. Produkten har även en CE-märkning. Korrekta arbetsmetoder och noggrant installationsarbete garanterar bästa möjliga resultat tillsammans med byggnadsprodukter i toppklass.

10 bra skäl för tätning med ElaProof Indoor!

+ En produkt för inomhuslufttätning och radonskydd
+ Elastisk beläggning och tätningsmassa för de flesta byggnadsmaterial
+ M1-Emissionsklass och Emicode EC 1
+ Marknadens bästa sprickans tvärbindningsförmåga – över 10,0 mm!
+ Resistent mot vatten och frost, kan också appliceras på våta underlag
+ Snabb och enkel applicering – finns som hand- och sprutmassan
+ Finsk produkt som klarar av de mest krävande förhållander
+ Kostnadseffektiv 1-komponent produkt
+ Utmärkt vidhäftning på de flesta byggnadsmaterial och ytor
+ Produkten är lösningsmedelfri och har ett neutralt pH – appliceringen kräver ingen speciell skyddsutrustning

ELASTISK OCH EKOLOGISK TÄTNING

Att säkerställa att inomhusluften är ren och frisk är ytterst viktigt vid nybyggnation och renovering. Tätning av fogar och luftläckagepunkter är ofta de mest kritiska faktorerna i byggnadsunderhåll.

Korrekta arbetsmetoder och noggrant installationsarbete garanterar bästa möjliga resultat tillsammans med byggnadsprodukter i toppklass.

ElaProof Indoor håller fogarna täta när byggnaderna och strukturerna ändrar form. Inomhus torkar produkten snabbt och bildar samtidigt en lufttät film – du behöver inte vänta i onödan med nästa steg.

 

TA KONTAKT!

Hitta din närmaste återförsäljare

Ladda ner:

ElaProof broschyr

• För designer – DWG-bilder i ZIP-paket

• ElaProof Indoor DOP EN 1504-2 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • ISOLERING INOMHUS: Täppa till luftläckage och isolera fogar, öppningar och genomföringar i gränssnitten mellan olika strukturer
 • RADONSKYDD: Radonsäkring vid socklar, fundament, källarstrukturer och tätning av strukturer

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 • Material: Vattenbaserad dispersionspolymer
 • Färg: Vit och grå
 • Torktid: 3–4 h, beroende på basmaterialet (20°C, RH 45%, 1,0 l/m2)
 • Passar för olika basmaterialer t.ex.: alla byggnadsmaterial, inkl. betong-, metall-, aluminium-, murstrukturer, cementbeläggningar, byggskivor, glas och tyg
 • Användningstemperatur: över +10°C
 • Konsumtion: 1,0 – 1,8 l/m2. Beroende på basmaterialet. På en grov yta, en större mängd än på en plan yta.
 • Rekommenderad tjocklek för torrfilm: Lufttätning min. 0,5 mm | Radonskydd min. 0,8 mm
 • Tvättning: Verktygen kan tvättas med vatten efter användning
 • Vidhäftningshållfasthet: 1,0 – 4,0 N/mm2 (beroende på basmaterialet)
 • Genomtränglighet för vattenånga: 7,2 x 10-14 kg/(m • s • Pa).
 • pH: 7,0 – 8,0.

FÖRPACKNINGAR OCH FÄRGER

 • 5 och 15 l – grå och vit
 • 160 l för profs – svarat, grå och vit

TILLÄGGSPRODUKTER

 • ELAPROOF STÖDVÄV: Stöd väv för tätning och förstärkning av hörn, genomgångar och för att täppa till hålen i materialet som ska beläggas.
 • ELAPROOF PRIMER: Primer för förbehandling av porösa ytor, både inomhus och utomhus. Tätar de små porerna på materialet som ska beläggas och förbättrar vidhäftningsförmågan hos ElaProofs. Rekommenderas speciellt för betong och andra porösa ytor.