ELAPROOF INDOOR – FÖR FRISK INOMHUSLUFT

Att säkerställa att inomhusluften är ren och frisk är ytterst viktigt vid nybyggnation och renovering. Tätning av fogar och luftläckagepunkter är ofta de mest kritiska faktorerna i byggnadsunderhåll. ElaProof Indoor har tilldelats emissionklassificering M1 och Emicode EC1. Produkten har även en CE-märkning. Korrekta arbetsmetoder och noggrant installationsarbete garanterar bästa möjliga resultat tillsammans med byggnadsprodukter i toppklass.

ELASTISK OCH EKOLOGISK TÄTNING

ElaProof Indoor är en vattenbaserad 1-komponents ytbeläggning som är användningsfärdig för tätning av olika konstruktioner och byggnader. Den unika elasticiteten hos produkten och dess utmärkta vidhäftning på olika ytor möjliggör trygg och säker tätning. ElaProof Indoor håller fogarna täta när byggnaderna och strukturerna ändrar form. Inomhus torkar produkten snabbt och bildar samtidigt en lufttät film – du behöver inte vänta i onödan med nästa steg.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • ISOLERING INOMHUS: Täppa till luftläckage och isolera fogar, öppningar och genomföringar i gränssnitten mellan olika strukturer
 • RADONSKYDD: Radonsäkring vid socklar, fundament, källarstrukturer och tätning av strukturer

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR OCH FÄRGER

 • Finns i 5 och 15 liters burkar och
  160-liters trummor för professionell sprutning.
 • Färger: Svart och grå.

TILLÄGGSPRODUKTER

 • ELAPROOF STÖDVÄV: Stöd väv för tätning och förstärkning av hörn, genomgångar och för att täppa till hålen i materialet som ska beläggas.
 • ELAPROOF PRIMER: Primer för förbehandling av porösa ytor, både inomhus och utomhus. Tätar de små porerna på materialet som ska beläggas och förbättrar vidhäftningsförmågan hos ElaProofs. Rekommenderas speciellt för betong och andra porösa ytor.

 

LADDA NER ElaProof Indroor broschyr

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 • Material: Vattenbaserad dispersionspolymer
 • Färg: Svart, grå
 • Rekommenderad tjocklek för torrfilm: 1 mm (åtgång ca 1,5 l/m²)
 • Torktid (20 °C, RH 45 %, 1,0 l/m²): 3–4 h (beroende på basmaterialet)
 • Vattenhållfasthet (+20°C, 14 dygn, nedsänkning i vatten): Tät
 • Häftförmåga, utan primer: 1,0–4,0 N/mm² (beroende på basmaterialet)
 • Brottförlängning: 711 ± 40%
 • Sprickans tvärbindningsförmåga (+22 °C, 50 % RH, tjocklek 0,6 mm): 10,3 mm
 • Lufttäthet: Testad (Vahanen Rakennusfysiikka, 2018)
 • Radontäthet: Testad (RISE, Sverige, SP Method 3873, 2017)
 • Emissionklassificering: Mycket låga emissioner: M1 & Emicode EC1 (Eurofins, 2019)