ELAPROOF INDOOR – FÖR FRISK INOMHUSLUFT

ElaProof Indoor är tilltänkt för inomhuslufttätning och radonskydd

ElaProof Indoor är en vattenbaserad 1-komponents ytbeläggning som är användningsfärdig för tätning av olika konstruktioner och byggnader. Den unika elasticiteten hos produkten och dess utmärkta vidhäftning på olika ytor möjliggör trygg och säker tätning. ElaProof Indoor har tilldelats emissionklassificering M1 och Emicode EC1. Produkten har även en CE-märkning. Korrekta arbetsmetoder och noggrant installationsarbete garanterar bästa möjliga resultat tillsammans med byggnadsprodukter i toppklass.

10 bra skäl för tätning med ElaProof Indoor!

+ En produkt för inomhuslufttätning och radonskydd
+ Elastisk beläggning och tätningsmassa för de flesta byggnadsmaterial
+ M1-Emissionsklass och Emicode EC 1
+ Marknadens bästa sprickans tvärbindningsförmåga – 13,9 mm!
+ Resistent mot vatten och frost, kan också appliceras på våta underlag
+ Snabb och enkel applicering – finns som hand- och sprutmassan
+ Finsk produkt som klarar av de mest krävande förhållander
+ Kostnadseffektiv 1-komponent produkt
+ Utmärkt vidhäftning på de flesta byggnadsmaterial och ytor
+ Produkten är lösningsmedelfri och har ett neutralt pH – appliceringen kräver ingen speciell skyddsutrustning

ELASTISK OCH EKOLOGISK TÄTNING

Att säkerställa att inomhusluften är ren och frisk är ytterst viktigt vid nybyggnation och renovering. Tätning av fogar och luftläckagepunkter är ofta de mest kritiska faktorerna i byggnadsunderhåll. Korrekta arbetsmetoder och noggrant installationsarbete garanterar bästa möjliga resultat tillsammans med byggnadsprodukter i toppklass. ElaProof Indoor håller fogarna täta när byggnaderna och strukturerna ändrar form. Inomhus torkar produkten snabbt och bildar samtidigt en lufttät film – du behöver inte vänta i onödan med nästa steg.


Ladda ner:

ElaProof Indoor Produktkort

ElaProof broschyr 2022

Inomhus Lösningar broschyr

• För designer – DWG-bilder i ZIP-paket

• ElaProof Indoor DOP EN 1504-2 


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

EGENSKAPER (VÅT PRODUKT) • STANDARD

 • Material: Vattenbaserad dispersionspolymer
 • Färg: svart, grå och vit *)
 • Produkter: hand- och sprutmassa *)
 • Produkten är CE-märkt som byggprodukt i enlighet med EN 13813 och EN 1504-2 harmoniserade produktstandarder
 • Passar för olika basmaterialer t.ex.: alla byggnadsmaterial, inkl. betong-, metall-, aluminium-, murstrukturer, cementbeläggningar, byggskivor, glas och tyg
 • Torrsubstanshalt: 64 ± 1 % • ISO 3251:2008
 • Surhet (pH): 7-8
 • Rekommenderad tjocklek för torrfilm:
  • Lufttätning min. 0,5 mm
  • Radonskydd min. 0,8 mm
 • Användningstemperatur: över +10°C
 • Torkningstid: (+20°C, RH 45%, 1,0 l/m2) 3 – 4 h (beroende på basmaterialet)
 • Vidhäftningshållfasthet: 1-4 N/mm2 (beroende på basmaterialet) • EN 1542:1999, EN ISO 4624
 • Brottförlängning: 1135 % • ISO 527-1:1993
 • Slitstyrka: <3000 mg • EN ISO 5470-1 (Taberslitagetest)
 • Slagtålighet: klass I • EN ISO 6272-1
 • Sprickans tvärbindningsförmåga:
  • 13,9 mm (+22°C, 50% RH, tjocklek 0,6 mm) metod A tillämpas, klass A5
 • Rivhållfasthet: 9,3 ± 1,3 MPa/m² • ISO 527-1:1993
 • Genomtränglighet för vattenånga: δ, kg/(m·s·Pa) 1,05·10-13 • EN 12572
 • Diffusionsmotstånd, Sd-värde: 0,56 • EN 12572
 • Brandklass: C-s1,d0 • EN 13501-1
 • Vattenpermeabilitet: 0,03 kg/m2h, uppfyller klass W3 låg vattengenomsläpplighet • SFS EN 1062-3
 • Lufttäthet: tät • Vahanen Ltd., 2018
 • Radontäthet: tät • SP Method 3873, RISE, Sweden, 2017
 • Emissionklassificering:
  • M1 • Eurofins, Denmark, 2019
  • Emicode EC1 • Eurofins, Denmark, 2019
 • Förvaringstid: 12 monader (tillverkningsdatum märkt på förpackningen)
 • Förvaring: Produkten får inte frysa. Skyddas mot direkt solljus.

*) Kan övermålas med de flesta vatternbaserade, diffusionsöppna och elastiska färger.


ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • ISOLERING INOMHUS: Täppa till luftläckage och isolera fogar, öppningar och genomföringar i gränssnitten mellan olika strukturer
 • RADONSKYDD: Radonsäkring vid socklar, fundament, källarstrukturer och tätning av strukturer

Se bruksanvisningar för ElaProof Indoor!

FÖRPACKNINGAR OCH FÄRGER

 • 5 l och 15 l – grå och vit
 • 160 l för profs – svarat, grå och vit
 • ElaProof Indoor S är ett beställningsprodukt! Leveranstid ca. 2 veckor eller efter överenskommelse.

TILLÄGGSPRODUKTER

 • ELAPROOF STÖDVÄV: Stöd väv för tätning och förstärkning av hörn, genomgångar och för att täppa till hålen i materialet som ska beläggas.
 • ELAPROOF PRIMER: Primer för förbehandling av porösa ytor, både inomhus och utomhus. Tätar de små porerna på materialet som ska beläggas och förbättrar vidhäftningsförmågan hos ElaProofs. Rekommenderas speciellt för betong och andra porösa ytor.

  Visste du att ElaProof är helt isocyanatfritt!

  Råvaror som innehåller isocyanater används i stor utsträckning inom industrin. Exponering för respiratoriska isocyanater kan förekomma vid hantering av dessa råvaror och vid tillverkning eller bearbetning av polyuretanprodukter och andra kvävehaltiga plaster och hartser. Isocyanater är en huvudgrupp av föreningar som orsakar arbetsrelaterad astma