6.11 Kosteusrasitetun betonilattian pinnoitus ENG

Yleistä

Tämä pinnoitustyömenetelmä on ohjeellinen ja käsittelee kosteusrasitetun betonilattian pinnoitusta ELAPROOF + SAND järjestelmällä. ELAPROOF + SAND lattianpinnoitusjärjestelmä koostuu tässä tapauksessa ELAPROOF PRIMER pohjusteesta, ELAPROOF INDOOR / ELAPROOF tiivistysmassasta, ELAPROOF + SAND lattiapinnoitteesta ja ELACOAT TOPCOAT RAL / ELACOAT TOPCOAT pintalakasta Pinnoitustyömenetelmä ei ole korjaussuunnitelma tai rakennesuunnitelma. Pinnoituksen kokonaissuunnittelu on aina kohdekohtaisen suunnittelijan vastuulla.

Alustan kunnostus

Riittävä veto- ja puristuslujuus on keskeinen tekijä pinnoitusaineiden toimivuudessa. Betoni- tai tasoitealustan on oltava kestävä ja puristuslujuuden riittävä. Alustamateriaalin vetolujuus tarkastetaan EN 1542 standardin mukaisesti ja vetolujuuden tulee olla >1,5 N/mm2 (1,5 MPa).
Puristuslujuus tarkastetaan EN 12504-2 standardin mukaisesti ja puristuslujuuden tulee olla >25 N/mm2 (25 MPa).
Alustan tulee olla puhdas, riittävän kuiva ja vapaa kaikista epäpuhtauksista kuten lika, öljy, rasva, heikot pinnoitteet ja pintakäsittelyt.
Tarvittaessa heikot kerrokset poistetaan riittävän tehokkailla mekaanisilla menetelmillä kuten hionta, jyrsintä tai sinkopuhallus. Pinnoituksen osalta paras lopputulos saavutetaan, mikäli se toteutetaan puhtaalle betonipinnalle, jonka karkeus vastaa puuhierrettyä betonipintaa.
Puhdistuksen jälkeen betonilattiassa ilmenevät mahdolliset halkeamat injektoidaan EN 1504-5 standardin täyttävällä injektiohartsilla esim. HYDROPOX EP1.

Alustan paikkaus ja tasoitus

Betonipinnassa olevat mahdolliset kolot täytetään pinnoitusyhdistelmään soveltuvalla täytemassalla ennen pinnoittamista. Jos pinnoitettavassa betonialustassa on rosoisia tai epätasaisia alueita, ne on tasoitettava pinnoitusyhdistelmään soveltuvalla tasoitteella. On huomattava, että epätasaisuudet pyrkivät näkymään pinnoitetussa pinnassa.
Alustan korjaamiseen, oikaisuun ja tasoittamiseen saa käyttää ainoastaan erikoistuotteita, jotka täyttävät yllä mainitut puristus- ja vetolujuusvaatimukset. Edellä mainittujen tuotteiden soveltuvuus nestemäisenä levitettävän pinnoitteen alustaksi on aina varmistettava ko. tuotteen toimittajalta.

Pohjustus

Ennen tiivistämistä puhdistetut ja korjatut betonialustat pohjustetaan ELAPROOF PRIMER pohjusteella laimennettuna 1:2 vedellä (1 osa pohjustetta : 2 osaa vettä). Pohjuste voi olla nihkeää ennen ELAPROOF + SAND pinnoituksen aloittamista mutta pohjusteessa ei saa esiintyä lammikoita.

Tiivistykset

Tarpeen vaatiessa kaikkien rakenteellisten liitos- ja rajakohtien kuten lattian ja seinän liitos, läpiviennit, pilarit sekä mahdollisten lattiakaivojen yms. tiivistykset toteutetaan ELAPROOF INDOOR + ELAPROOF TUKIKANGAS yhdistelmällä.
Ennen tiivistysten aloittamista ELAPROOF INDOOR tulee sekoittaa. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.
Levitä ELAPROOF INDOOR tiivistysmassaa siveltimellä ja paina ELAPROOF TUKIKANGAS kiinni tuoreeseen massaan siten, että kaikki ilma poistuu tukikankaan alta. Sivele päälle vielä kerros ELAPROOF INDOOR massaa.
Yhden juoksumetrin (1 jm) tiivistys vaatii n. 0,15 l ELAPROOF INDOOR-massaa.
Mikäli tiivistettävät läpiviennit mahdollistavat valmiiksi muotoillun läpivientikappaleen pujottamisen läpiviennin päältä kaulukseksi, voidaan läpivientikappaleet muotoilla tarvittaessa esim. N1 tai N2 luokan geo-tekstiilistä leikkaamalla, ellei ELAPROOF TUKIKANGAS ole riittävän leveä läpiviennin toteuttamiseen. Tiivistyksissä voidaan käyttää myös ELAPROOF ROOF sarjan vahvikekankaita, jotka ovat saatavilla leveyksissä 150mm, 350 mm ja 1000mm.
Mahdolliset lattiakaivoon liittymiset toteutetaan myös muotoilemalla lattiakaivon läpivientikappale N1 tai N2 luokan geo-tekstiilistä tai ELAPROOF ROOF sarjan vahvikekankaasta leikkaamalla. Läpivientikappale asennetaan käyttämällä tai ELAPROOF INDOOR massaa. Levitä ELAPROOF INDOOR tiivistysmassaa siveltimellä ja paina läpivientikappale kiinni tuoreeseen massaan siten, että kaikki ilma poistuu tukikankaan alta. Sivele päälle vielä kerros ELAPROOF INDOOR massaa. Läpiviennin kuivuttua leikkaa läpivientiin sopivan kokoinen reikä ja paina lattiakaivon kiristysrengas paikoilleen ennen ELAPROOF + SAND lattiapinnoituksen aloittamista.
Lattiapinnat käsitellään yksityiskohtien tiivistämisen jälkeen kauttaaltaan ELAPROOF INDOOR / ELAPROOF tiivistysmassalla vedeneristyskyvyn varmistamiseksi. Tiivistysmassa levitetään alustaan siveltimellä, telalla tai lastalla, riippuen alustan muodoista yms. Tietyissä tapauksissa myös pinnoitteen ruiskuttaminen on mahdollista, kts. erillinen ruiskutusohje.
ELAPROOF pinnoitteet levitetään alustaan kahdella erillisellä levityskerralla. Kunkin levityskerran märkäkalvopaksuuden tulee olla min. 0,5 mm, jolloin kokonaismenekiksi muodostuu n. 1,2 l/m2 . Toteutuneen kuivakalvonpaksuuden tulee olla min. 0,6 mm.
ELAPROOF pinnoituskertojen välinen kuivumisaika sekä sateen kestävyys riippuvat suuresti alustan imukykyisyydestä sekä asennuspaikalla vallitsevista olosuhteista. Olosuhteiden ollessa n. + 20 °C, 50 % RH voidaan toinen levityskerta suorittaa n. 5 h kuluttua ensimmäisestä levityksestä. Matalampi lämpötila ja korkeampi ilmankosteus pidentävät merkittävästi kuivumisaikaa. Sateen kestävyys saavutetaan yleensä yllä mainituissa olosuhteissa n. 3 h kuluttua.

Pinnoitus

Ennen pinnoittamisen aloittamista ELAPROOF + SAND lattiapinnoite tulee sekoittaa. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.
Pohjustettu alusta pinnoitetaan ELAPROOF + SAND (M1 / EC 1) lattiapinnoitteella. Pinnoite levitetään alustaan teräslastalla.
ELAPROOF + SAND lattiapinnoite levitetään alustaan kahdella erillisellä levityskerralla. Kunkin levityskerran menekin tulee olla vähintään n. 1,0 kg/m2 jolloin kokonaismenekiksi muodostuu vähintään 2,0 kg/m2 . Toteutuneen kuivakalvonpaksuuden tulee olla min. 1,0 mm. ELAPROOF + SAND pinnoituskertojen välinen kuivumisaika riippuvat suuresti asennuspaikalla vallitsevista olosuhteista. Olosuhteiden ollessa n. + 20 °C, 50 % RH voidaan toinen levityskerta suorittaa n. 5 h kuluttua ensimmäisestä levityksestä. Matalampi lämpötila ja korkeampi ilmankosteus pidentävät merkittävästi kuivumisaikaa. Kahteen kertaan levitetty ELAPROOF + SAND lattiapinnoitus on jatkokäsittelykelpoinen n. 12 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH.

Pintalakkaus

Kuivunut ELAPROOF pinnoite käsitellään kirkkaalla ELACOAT TOPCOAT tai sävytetyillä ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakoilla puhtaanapidon ja huoltamisen helpottamiseksi. Yksivärisiksi jäävissä lattioissa suosittelemme pintalakkausta sävytetyllä ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakalla mahdollisten ELAPROOF + SAND pinnoitteen värierojen tasaamiseksi. Hiutaloiduissa lattioissa suosittelemme tekemään hiutaloinnin ELAPROOF PVA värihiutaleilla märkään ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakkaan ja kuivumisen jälkeen suorittamaan viimeistelylakkauksen kirkkaalla ELACOAT TOPCOAT pintalakalla.
Pintalakkauksessa sekoitetaan ensin pintalakan komponentti A 1 – 2 minuuttia, tämän jälkeen lisätään sekoitettuun A-komponenttiin kovettaja komponentti B ja sekoitetaan uudelleen 2-3 minuuttia. Käytä sekoitukseen esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilää.
Seos levitetään kuivuneen ELAPROOF pinnoitteen päälle lyhytnukkaisella telalla (6 – 7 mm) ristiin telaamalla. Pintalakan menekki on n. 110 – 200 g/m2 /levityskerta, riippuen valitun ELAPROOF + SAND pinnoitteen karkeusasteesta. Pintalakka on kävelykuiva n. 16 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH. Täysi mekaanisen rasituksen kesto saavutetaan em. olosuhteissa n. 4 vrk:n päästä sekä täysi kemiallinen kesto n. 7 vrk:n päästä.
HUOM! Jotkut ELAPROOF TOPCOAT RAL pintalakkojen värisävyt saattavat vaatia 2 – 3 käsittelykertaa riittävän peittoasteen saavuttamiseksi! Katso erillinen taulukko ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakkojen peittävyydestä.

Build Care Oy omaa kaikki oikeudet tähän pinnoitustyömenetelmään. Suunnittelijat voivat käyttää tätä pinnoitustyömenetelmää vapaasti korjaus- ja pinnoitussuunnitelmia laatiessaan!

TUTUSTU AINA MYÖS PINNOITUSTYÖMENETELMÄSSÄ ESITETTYJEN TUOTTEIDEN TUOTESELOSTEISIIN ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 05/2022 | JK

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy