7.2 Coating of Block Plinth

General

This coating work method is indicative and deals with the coating of a block plinth with the ELAPROOF + SAND system. The ELAPROOF + SAND plinth protection system consists of ELAPROOF PRIMER primer, ELAPROOF + SAND Plinth Protection and ELACOAT TOPCOAT RAL / ELACOAT TOPCOAT topcoat

The coating work method is not a repair plan or a construction plan. The overall design of the coating is always the responsibility of the site-specific designer.

Platform refurbishment

Adequate tensile and compressive strength is a key factor in the performance of coating materials. It is therefore advisable to always level the block with a suitable mortar or leveling compound before applying ELAPROOF + SAND plinth. If necessary, weak layers are removed by sufficiently efficient mechanical methods such as grinding or milling.

Platform patching and levelling

Any cavities in the ingot surface are filled with a filler suitable for the coating combination before coating. If there are rough or uneven areas in the block to be coated, they must be leveled with a leveling compound suitable for the coating combination. It should be noted that the irregularities tend to be visible on the coated surface.

Only special products that meet the above compressive and tensile strength requirements may be used to repair, straighten, and level the substrate. The suitability of the above products as a substrate for a liquid coating must always be ensured. from the product supplier.

Primer

Prior to coating, cleaned and repaired concrete substrates are primed with ELAPROOF PRIMER diluted 1: 2 with water (1 part primer: 2 parts water). The primer may be damp before applying ELAPROOF + SAND Plinth Protection.

Coating

Before starting the coating, the ELAPROOF + SAND Plinth Protection must be mixed. Use a mixing paddle in the mixer that does not take air into the sealant when mixing, eg COLLOMIX KR series mixing paddle.

The primed substrate is coated with ELAPROOF + SAND Plinth Protection. The coating is applied to the substrate with a steel spatula.

ELAPROOF + SAND Plinth Protection is applied to the substrate in two separate applications. The consumption of each application must be at least approx. 1.0 kg / m2, in which case the total consumption is at least 2.0 kg / m2. The actual dry film thickness must be min. 1.0 mm.

The drying time between coats of ELAPROOF + SAND Plinth Protection depends largely on the conditions at the installation site. At conditions of approx. + 20 °C, 50% RH can be applied a second time approx. 5 h after the first application. Lower temperatures and higher humidity significantly extend the drying time.

The ELAPROOF + SAND Plinth Protection applied twice can be applied after approx. 12 hours in conditions + 20 °C, 50 % RH.

Topcoat

If necessary, the dried ELAPROOF + SAND Plinth Protection coating is treated with clear ELACOAT TOPCOAT or tinted ELACOAT TOPCOAT RAL topcoats to facilitate cleaning and maintenance or to achieve the desired color tone.

In the topcoat, the topcoat component A is first mixed for 1 to 2 minutes, then the hardener component B is added to the mixed topcoat A and mixed again for 2-3 minutes. Use, for example, the COLLOMIX KR series wire whisk for mixing.

The mixture is applied on top of the dried ELAPROOF coating with a short-pile roller (6 – 7 mm) by cross-rolling. The consumption of the topcoat is approx. 110 – 200 g / m2 / application, depending on the degree of roughness of the selected ELAPROOF + SAND coating. The topcoat is dry to dry after approx. 16 h at + 20 °C, 50% RH. The full duration of mechanical stress is achieved under the above conditions in about 4 days and the full chemical duration in about 7 days.

NOTE! Some shades of ELACOAT TOPCOAT RAL topcoats may require 2 to 3 coats to achieve sufficient coverage! See a separate table for the coverage of ELACOAT TOPCOAT RAL topcoats.

Build Care Oy owns all rights to this coating work method. Designers are free to use this coating work method when creating repair and coating plans!

ALWAYS READ THE PRODUCT DESCRIPTIONS FOR THE PRODUCTS PRESENTED IN THE COATING WORK METHOD BEFORE STARTING THE INSTALLATION!

Structural drawings

All structural drawings related to ElaProof products in DWG and PDF format from the ProdLib-service.

Updated: 01/2022 | JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy