ELACOAT TopCoat instructions for use

Preparations

The substrate must be structurally sound, clean, dry and free from substances that weaken adhesion such as dust, dirt, grease, oil or loose material layers. ELACOAT TOPCOAT must be applied within 48 hours of installing the ElaProof coating.

Application

The product is delivered in a 2-component package, where the components are in the correct mixing ratio. Mix component A for at least 1-2 minutes. Then pour the entire B component into the A component and mix the mass carefully with a suitable mixer for at least 2–3 minutes until the varnish is of uniform quality. After that, pour the mixture into a clean container and mix for a while. Avoid creating air bubbles in the mixture during mixing.

On dense and non-absorbent substrates such as ElaProof coating, pour ELACOAT TOPCOAT onto the substrate and spread parallel with a roller (pile 7-11 mm) or rubber trowel. On smooth surfaces, roll with a short-pile microfiber roller. Finish with a new microfiber roller in parallel. Avoid air bubbles during installation.

Clean used tools with water before they dry.

Varnishing again

Varnishing must be done again within 1-2 days of the previous one.

Cleaning and maintenance

Separate maintenance and cleaning instructions available. We recommend regular cleaning and a maintenance program. Before using the varnished surface, we recommend basic cleaning and maintenance.

Technical support

You can get information on the possibilities of using the systems and detailed advice on the use of ELACOAT and ElaProof products from Build Care Oy’s technical advice, tel. +358 20 790 2710 or info@buildcare.fi

Structural drawings

You can find all structural drawings related to ElaProof products in DWG and PDF format in the ProdLib-service.

01/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy