ElaProof Indoor H / PRO S Technical specification

Specification (wet product) • Standard / Method

 • Binding agent: waterborne polymer dispersion
 • Colours: black, grey and white – can be painted over*)
 • The product is CE marked as a construction product in accordance with the harmonized product standards EN 13813 and EN 1504-2
 • Products: hand spreadable elastomer, sprayable elastomer
 • Adhesion to base materials: all construction materials, e.g. all concrete based, metal, aluminium, construction plates, glass, wowen materials
 • Dry matter content: 65,5 ± 1 % • ISO 3251:2008
 • Acidity (pH): 8-9
 • Recommended dry film thickness:
 • ◦ Air sealing min. 0,5 mm
 • ◦ Radon barrier min. 0,8 mm
 • Operating temperature: over +10°C
 • Drying time: (+20°C, 50% RH, 1,0 l/m2) 3 – 4 h (depending on the substrate)
 • Adhesion strength: 1-4 N/mm2 (depending on the substrate) • EN 1542:1999, EN ISO 4624
 • Elongation at break: 1135 % • ISO 527-1:1993
 • Wear resistance: <3000 mg • EN ISO 5470-1 (Taber wear test)
 • Impact resistance: class I • EN ISO 6272-1
 • Crack bridging ability:
 • ◦ 13,9 mm (+22°C, 50% RH, thickness 0,6 mm) • EN 1062-7, method A applying, class A5
 • Tear strength: 9,3 ± 1,3 MPa/m² • ISO 527-1:1993
 • Water vapor permeation: δ, kg/(m·s·Pa) 1,05·10-13 • EN 12572
 • Diffusion resistance, Sd-value: 0,56 • EN 12572
 • Fire class: C-s1,d0 • EN 13501-1
 • Water permeability: 0.03 kg / m2h, meets class W3 low water permeability • SFS EN 1062-3
 • Air tightness: tight • Vahanen Ltd., 2018
 • Radon tightness: tight • SP Method 3873, RISE, Sweden, 2017
 • Emission classes:
 • ◦ M1 – smallest amount of emissions • Eurofins, Denmark, 2019
 • ◦ Emicode EC1 – very low emissions • Eurofins, Denmark, 2019
 • Storage time: min. 12 months (see package for manufacturing date)
 • Storage: Product must not freeze. Protect for direct sunlight.

*) Can be painted over with most water-based, breathable and elastic paints.

Updated: 11/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy