ElaProof+SAND Sokkelirouhe sisä- ja ulkokäyttöön – tekniset tiedot

Materiaali: vesipohjainen kopolymeeridispersio
Värit: valkoinen, harmaa, tumman harmaa ja musta – päällemaalattavissa useimmilla vesipohjaisilla, hengittävillä ja elastisilla maaleilla.
Pintalakkaus: Suosittelemme ELACOAT TopCoat käsittelyä pinnoille joilta vaaditaan helppoa puhtaanapitoa.
Hiekan raekoko: karkea (0,7-1,2 mm)
Tuotevalikoima: lastalla levitettävä pinnoite • levitys ohennettuna (max. 2 paino-%) myös kannuruiskulla
Pohjamateriaalit: mm. betonisokkelit, muuratut rakenteet, perusmuurit
Kuiva-ainepitoisuus: 81 ± 1 %
Happamuus (pH): 7-8
Tiheys: 1,60 ± 5 g/cm3
Suositeltava kuivakalvopaksuus:
• Sokkelit min. 1,0 mm
Vesihöyrynläpäisykyky: 20 ± 1 g / m2 / vrk
Paloluokka: A2 FL
Tartuntalujuus, ilman primeria: 1 – 4 N/mm2
Käyttölämpötila: yli +10°C
Kuivumisaika: (+20°C, 50% RH, 2,0 kg/m2) 12 h
Emissioluokitus:
• M1 • Eurofins, Suomi, 2023
Varastointiaika: 12 kk (valmistuspäivä merkitty pakkaukseen)
Säilytys: Tuote ei saa jäätyä. Suojattava auringonvalolta.
Lämpötilan kesto
• Pitkäaikainen: -30°C … +150°C
• Lyhytaikainen: enintään +190°C
Sään kestävyys (UV, lämpö- ja kosteuskestävyys): erinomainen
Sähkönjohtavuus: ei johda sähköä

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy