Vastuullisuus on valintoja ja tekoja paremman huomisen puolesta!

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

”Edellä olevan määrittelyn kestävän kehityksen osalta poimin sellaisenaan Ympäristöministeriön sivuilta. Mielestäni vastuullista toimintaa on tehdä tänään valintoja, jotka vaikuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen. Valitsemalla ElaProof-tuotteen voi vaikuttaa kestävän kehityksen kulkuun. Valmistajana meille on tärkeää, että tuotteemme ovat vastuullisesti valmistettuja ja turvallisia ympäristölle sekä ihmisille.”

Toimitusjohtaja Jarno Kontio – Build Care Oy


Kotimainen

Tärkeä osa toimintamme vastuullisuutta on kotimaisuus. ElaProof-tuotteille on myönnetty Avainlippu-merkki, joka myönnetään Suomessa valmistetulle tuotteelle tai Suomessa tuotetulle palvelulle. ElaProof-tuotteiden kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia.

Turvallinen

ElaProof on helppokäyttöinen 1-komponenttinen ja ympäristöystävällinen REACH-hyväksytyistä raaka-aineista valmistettu tuote. Meille on tärkeää tarjota kotimainen vaihtoehto korjaus- ja uudisrakentamisen tarpeisiin. Monikäyttöisyytensä ansiosta ElaProof-tuotteet sopivat useimpiin kohteisiin ja tuotteen ominaisuudet sopivat useimmille rakennusmateriaaleille.

Isosyanaattivapaat ElaProof-tuotteet ovat turvallinen valinta kaikille, jotka ovat tuotteen kanssa tekemisissä. Tämä tarkoittaa turvallisuutta asentajille ja kohteen loppukäyttäjille, olipa kyse työpaikasta tai kodista.

Isosyanaatit ovat merkittävä työperäistä astmaa aiheuttava yhdisteryhmä. Isosyanaatteja sisältäviä raaka-aineita käytetään laajalti teollisuudessa. Hengitysteitä herkistäville isosyanaateille voi altistua, kun käsittelee näitä raaka-aineita ja valmistaa tai työstää polyuretaanituotteita sekä muita typpipitoisia muoveja ja hartseja. Isosyanaateista voit lukea lisää Työterveyslaitoksen sivuilta!

Rinki

Ekologinen

ElaProof-tuotteet ovat turvallinen valinta ympäristölle ja ihmisille. Vesipohjainen ElaProof on liuotinvapaa ja sen pH on neutraali – tuotteen käsittely ei vaadi erityisiä suojavarusteita.

ElaProof-tuotteiden 5 ja 15 litran pakkaukset on valmistettu 100 % kierrätetystä polypropeenista. Pakkausmateriaaleissa käytämme mahdollisimman ekologisia pakkauksia, kuitenkin varmistaen tuotteen säilyvyyden.

Huolehdimme tuottajavastuumme tuotepakkauksista – ElaProof-tuotteiden valmistajana Build Care Oy on solminut sopimuksen Ringin kanssa. Rinki-merkki viestii osaltaan yrityksemme vastuullisuudesta ja tuottajavastuun hoitamisesta. Lisäksi pyrimme lajittelemaan toiminnassamme syntyneet jätteet. Lue lisää Rinki-palvelusta.

Vastuullinen

ElaProof-tuotteet on hyväksytty ostavastuullisesti.fi sivustolle ensimmäisenä rakennustuotteena Suomessa. Kaikki tuotteet ja palvelut sivustolle hyväksyy riippumaton Vastuullisuuspaneeli, jonka jäsenet ovat kestävän tuotannon ja kulutuksen pitkän linjan asiantuntijoita. Paneelin kuratoinnin ansiosta voit luottaa siihen, että valinnoillasi on vaikutusta. Tutustu myös muihin vastuullisiin tuotteisiin: www.ostavastuullisesti.fi

Purkaa vai korjata?

Ympäristöministeriön raportti valottaa uudisrakentamisen ja peruskorjaamisen ilmastovaikutuksia. Sen mukaan peruskorjaaminen on purkavaa uudisrakentamista tehokkaampi keino välttää päästöjen syntymistä lähivuosikymmeninä, jotka ovat ratkaisevia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Kokonaisvaikutuksista kaupunkirakenteen tasolla tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimustietoa. Rakentamisen ohjauksessa ja kaavoituksessa tulisi kannustaa ensisijaisesti korjaamaan rakennukset purkamisen sijaan.

ElaProofia käyttämällä purkutöiden tarve on minimoitu, sillä tuote levitetään suoraan olemassa olevalle pinnalle. Näin vähennetään merkittävästi purkujätteen määrää.

Pohjoismainen ympäristömerkintä

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki kertoo ympäristön kannalta parhaista tuotteista. Myös rakennuksen on mahdollista saada Joutsenmerkki, jos se täyttää sille asetetut vaatimukset.

Seuraavat ElaProof-tuotteet on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja niitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa: ElaProof H • ElaProof Indoor • ElaProof S • ElaProof Indoor S • ElaProof Primer.