ElaProof Base Fabric Installation instructions

Using a base fabric for sealing

Apply a large amount of ElaProof sealing compound to the cleaned, flat surface with a spatula or brush so that the compound adheres to the substrate throughout. In structures where movements are possible, the ElaProof Base Fabric is pressed into the wet mass, for example with a spatula, so that no air is left between the base fabric and the base. Apply a 2nd coat of ElaProof on top of the base fabric so that the base fabric stays in place and is covered throughout. Second coat ElaProof is easiest to apply after the first coat has dried. The joints of the base fabric are overlapped by at least 30 mm and the base fabric is glued with ElaProof to the underlying support fabric. Particular attention must be paid to the tightness of corners and bushings.

Joints

The sealing principles of the connections are shown in the drawing ElaProof Indoor air sealing details that can be found on ProdLib library.
 
For joints with possible movements, ElaProof Base Fabric is used. In structures where there is no movement, such as in old structures where drying shrinkages and depressions have already occurred, the installation can be done without a base fabric. However, we still recommend the use of a base fabric.
The seal is overlapped on the surfaces to be sealed
     – on concrete surfaces at least 30 mm
     – on wooden surfaces at least 15 mm

Sealing of planar surfaces

ElaProof is applied to the flat surfaces with a trowel, roller, brush, or spray. More layers may be required to provide sufficient film thickness on the wall, ceiling, or other floating surfaces. It is recommended to apply the next coat after at least 3 hours.
 
The recommended material consumption is a total of 1.0 – 1.4 l / m2. The surface is touch dry after 3-4 h and walk-resistant after 15 h after installation (20 °C, RH 45%, 1 l / m2).

Post-processing

When the sealing has dried and its success has been verified, the sealing is protected as necessary with a wear-resistant surface. The dried ElaProof surface can, e.g., be painted, tiled, or plastered.

Requirement

Successful airtightness requires a dry film thickness of at least 0.5 mm, which on a flat surface corresponds to a material consumption of 0.8 l / m2. The finished coating must be well adhered to the substrate throughout. The material should be well bonded and there should be no holes in the coating.
 
Verification of success for airtightness usually requires quality assurance, which can be carried out, for example with marker tests in accordance with Finnish RT Card – RT 14-11197.

Cleaning of tools

Clean tools with water.

Structural drawings

All structural drawings related to ElaProof products in DWG and PDF format from the ProdLib service.

Updated: 01/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy