ElaProof Tukikangas käyttöohje

Tukikankaan käyttäminen tiivistyksessä

Puhdistetulle, tasaiselle alustalle levitetään lastalla tai pensselillä reilusti ElaProof tiivistysmassaa niin, että massa tarttuu kauttaaltaan alustaan. Rakenteissa, joissa liikkeet ovat mahdollisia, märkään massaan painetaan ElaProof Tukikangas esimerkiksi lastalla niin, että tukikankaan ja alustan väliin ei jää ilmaa. Tukikankaan päälle levitetään toinen kerros ElaProofia niin, että Tukikangas pysyy paikallaan ja peittyy kauttaaltaan. Toinen kerros ElaProofia on helpointa levittää ensimmäisen kerroksen kuivuttua. Tukikankaan jatkoskohdat limitetään vähintään 30 mm ja Tukikangas liimataan ElaProof massalla alle jäävään tukikankaaseen. Erityistä tarkkuutta on kiinnitettävä kulma- ja nurkkakohtien sekä läpivientien tiiveyteen.

Liittymät

Liittymien tiivistysperiaatteet on esitetty piirustuksessa jonka löydät ProdLib-palvelusta. Liittymissä, joissa on mahdollisia liikkeitä, käytetään ElaProof Tukikangasta. Rakenteissa, joissa ei tapahdu liikettä, kuten vanhoissa rakenteissa, joissa kuivumiskutistumat ja painumat ovat jo tapahtuneet, voidaan asennus tehdä ilman tukikangasta.
Tiivistys limitetään tiivistettäville pinnoille
betonipinnoilla vähintään 30 mm
puupinnoilla vähintään 15 mm

Tasopinnat

Tasopinnoilla puhdistetulle kiinteälle alustalle levitetään ElaProof tiivistysmassa lastalla, telalla, pensselillä tai ruiskuttamalla. Seinä-, katto- tai muilla valuttavilla pinnoilla riittävän kalvonpaksuuden aikaan saamiseksi saatetaan tarvita useampia kerroksia. Seuraava kerros suositellaan levitettäväksi edellisen päälle aikaisintaan 3 h kuluttua. Suositeltu materiaalimenekki on yhteensä 1,0 – 1,4 l/m2.
Pinta on kosketuskuiva 3-4 h kuluttua ja kävelyn kestävä 15 h kuluttua asennuksen jälkeen (20 °C, RH 45 %, 1 l/m2).

Jälkikäsittely

Kun tiivistys on kuivunut ja sen onnistuminen on todennettu, tiivistys suojataan tarpeen mukaan kulutusta kestävällä pinnalla. Kuivunut ElaProof pinta voidaan esimerkiksi maalata, laatoittaa tai rapata.

Vaatimukset

Ilmatiiveyden onnistuminen edellyttää vähintään 0,5 mm kuivakalvonpaksuutta, joka tasaisella alustalla vastaa 0,8 l/m2 materiaalimenekkiä. Valmiin pinnoituksen tulee olla kauttaaltaan hyvin kiinni alustassa. Materiaalin tulee olla hyvin sitoutunut eikä pinnoituksessa saa olla reikiä. Ilmatiiveyden onnistumisen tarkastaminen edellyttää yleensä laadunvarmistusta, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi merkkiainekokein RT-kortin RT 14-11197 (Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein) mukaan.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet puhdistetaan vedellä.

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 01/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy