ElaProof coated roof maintenance instructions

In order to ensure the functionality of the ElaProof coating’s technical properties, we recommend checking the roof regularly, at least twice a year.

  • Inspection of the ElaProof coating in spring and autumn.
  • Remove all debris and leaves from roof surfaces, ducts and the rainwater system.

If you notice external damage to the coating, proceed as follows:

  • Remove the damaged ElaProof coating
  • Recoat the area with ElaProof H
  • If necessary, use ElaProof base fabric or ElaProof ROOF reinforcement fabric

If the ElaProof coating requires washing, proceed as follows:

  • Use water and a soft brush for washing
  • If necessary, you can use a detergent, e.g. BioComb Puhdas Katto
  • We do not recommend using a pressure washer to wash the roof. Excessive water pressure can damage the coating.

Updated: 06/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy