ElaProof FLOOR X floor coating – instruction for use

Preliminary work before starting the coating

The product is suitable for use on most floor surfaces for indoor use. The floor surface can be e.g. chipboard, plasterboard and concrete. Concrete platforms must first be levelled with a floor leveller suitable for the purpose. The strength of the screed is at least C30, F7 as classified according to standard EN 13813. Before starting the coating work, familiarize yourself with the preliminary work required by the surface material of your site. Please download suitable coating work proposal here!

Conditions

The most recommended installation conditions are +15–20°C, RH 50% air relative humidity. Direct sunlight on the coating area must be avoided, as well as drafty conditions. Lower temperatures and high relative humidity significantly slow down the drying of the product. Correspondingly, high temperatures accelerate the drying of the product and may cause harm to the self-smoothing properties of the product. Non-absorbent base materials also significantly affect the drying time, lengthening it.

  • Minimum installation temperature + 10°C in air and on the substrate.
  • Maximum installation temperature +25°C in air and on the substrate.
  • Maximum air relative humidity 75% RH.
  • Maximum substrate relative humidity 90% RH.

Priming

Surfaces to be coated are primed with ElaProof Primer before coating. Porous and absorbent surfaces are primed with ElaProof Primer diluted 1:2 (1 part primer:2 parts water). Repeat the priming, if necessary, if the applied primer is absorbed into the substrate in an instant. The coating can be applied as soon as the primer has dried. Ponds must not appear!

Moisture-sensitive substrates, such as wood-based building boards and plasterboards, are primed with undiluted ElaProof Primer. In this case, let the primer dry for at least 12 hours before starting the coating.

Coating

Mix ElaProof Floor X Floor Coating before use. Use a wire whisk in the mixer, which does not introduce air into the sealing compound during mixing. ElaProof Floor X Floor coating is applied to the substrate with a toothed steel trowel intended for self-leveling floor products, e.g. E.Vuorio Oy product no. 4649 in one application. After application, the coating is treated with a spike roller, e.g. E.Vuorio Oy product no. 7814. ElaProof Floor-X consumption should be approx. 3.0 kg/m2 and the realized dry film thickness should be min. 1.5 mm. On absorbent substrates, the ElaProof Floor X floor coating can be further processed after approx. 24 h under conditions of +20°C, 50% RH. On non-absorbent substrates, suitability for further processing may require a longer time.

NOTE! If necessary, the product can be thinned by a maximum of 1 percent by weight (2 dl for a 20 kg container). If you are diluting the product, start with a small amount of water and add more if necessary. Adding too much water to the product may have a weakening effect on the product’s technical properties!

Intermediate sanding

If you want the surface of the ElaProof Floor X floor coating to be completely smooth and even, perform intermediate sanding with a floor sander before varnishing the surface. Use a 40-grit sandpaper disc in the floor sander and sand the coated floor completely smooth. Vacuum the resulting lint with an industrial vacuum cleaner.

Varnishing

The dried ElaProof Floor X floor coating is treated with clear ELACOAT TOPCOAT or tinted ELACOAT TOPCOAT RAL topcoats to facilitate cleaning and maintenance. For floors that remain in one colour, we recommend topcoating with tinted ELACOAT TOPCOAT RAL topcoat to even out possible colour differences in the ElaProof Floor X floor coating. Mix the topcoat according to the instructions on the package. Apply the topcoat over the dried ElaProof Floor X coating with a short-pile roller (6-7 mm) by rolling it crosswise. The consumption of the surface varnish is approx. 110-200 g/m2/application. The surface varnish is dry to the touch after approx. 16 hours in conditions of + 20°C, 50% RH. The full duration of mechanical stress is reached in the above conditions after approx. 4 days, and the full chemical duration after approx. 7 days. NOTE! Some colours of ELACOAT TOPCOAT RAL topcoats may require 2-3 treatments to achieve sufficient coverage! See the separate table for coverage of ELACOAT TOPCOAT RAL topcoats.

Storage

DO NOT FREEZE BEFORE USING! The product can be stored unopened for 12 months in a cool place and protected from sunlight. The date of manufacture is marked on the packaging.

Structural drawings

All structural drawings related to ElaProof products in DWG and PDF format from the ProdLib-service.

Updated: 05/2024/JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy