ElaProof ROOF Primer installation instructions

Applications

The ready-to-use ElaProof ROOF PRIMER is designed for use on a stone-surfaced felt roof before the ElaProof coating.

Chassis

Before applying ElaProof ROOF Primer, dirt, grease, dust and other loose material are removed from the substrate and the substrate is cleaned of old paint and surface layers.

Instructions

Before application, dirt, grease, dust and other loose material are removed from the substrate and the substrate is cleaned of old paint and surface layers.

Operating temperature:

(air and surface) over +5°C. The primer is applied in a thin, even layer so that all the substance is absorbed on the surface and no ponds are formed. Only one treatment is sufficient if the substrate is not very dry and absorbent.

Tools:

roller, brush or syringe. Tools are cleaned with water.

Shelf life:

12 months from manufacture, see jar. The product must be protected from frost and direct sunlight.

Drying time:

1-3 h depending on conditions and substrate.

Consumption:

The consumption varies depending on the roughness of the surface from 70 to 120 g/m2

    Structural drawings

    All structural drawings related to ElaProof products in DWG and PDF format from the ProdLib-service

    Updated: 05/2023 | MA

    Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy