ElaProof Primer käyttöohje

Käyttökohteet

Huokoiset materiaalit kuten uudet tai vanhat betonipinnat, mineriitti, rapatut pinnat ja kipsi. Käsittely parantaa ElaProofin tartuntaa alustaan ja tukkii alustan huokosia. Pintaan nousevat ilmakuplat ovat usein merkki liian vähäisestä pohjustuksesta. Sopii sisä- ja ulkokäyttöön.

Alusta

Ennen ElaProof Primerin levitystä alustasta poistetaan lika, rasva, pöly ja muu irtoava aines sekä alusta puhdistetaan vanhoista maali- ja pintakerroksista.
• Uuden betonilattiapinnan on oltava ennen pinnoitusta vähintään 4 viikkoa vanha, tarpeeksi luja ja kovettunut siten, että betonivalun kosteus on sitoutunut ja pinta kuivunut riittävästi.
• Betonipinnoilta on tärkeää poistaa myös sementtiliima esimerkiksi hiomalla, jotta pohjustusaine tunkeutuisi hyvin betonin huokosiin.
• Jos puhdistetaan huokoista mineriittialustaa, silloin on noudatettava asbestipurkua koskevia vaatimuksia ja lainsäädäntöä.
• ElaProof-pinnoituksen voi tehdä pohjustuksen jälkeen uudelle betonivalulle, kun betonin suhteellinen kosteus valun pinnalta mitattuna on enintään 90 % RH. Tuoreelle betonivalulle suositellaan ElaProof -koepinnoitusta primeroinnin jälkeen.

Työohje

Ennen levitystä alustasta poistetaan lika, rasva, pöly ja muu irtoava aines sekä alusta puhdistetaan vanhoista maali- ja pintakerroksista.

Käyttölämpötila:

(ilma ja pinta) yli +5 astetta. Pohjustusaine levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi siten, että kaikki aine imeytyy pintaan eikä siihen synny lammikoita. Vain yksi käsittelykerta riittää, jos kyseessä ei ole erittäin kuiva ja imevä alusta.

Työvälineet:

tela, pensseli, harja tai ruisku. Työvälineet puhdistetaan vedellä. Säilyvyys: 12 kk valmistuksesta, kts. purkki. Tuote on suojattava pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.

Kuivumisaika:

1-4 h olosuhteista ja alustasta riippuen.

Sekoitussuhde:

1 osa ElaProof Primer ja 2 osaa vettä (1:2). Tee seos riittävän suureen, puhtaaseen astiaan. Mittaa ensin vesi ja lisää sitten ElaProof Primer. Sekoita kevyesti hämmentämällä.

Menekki:

Riippuu alustan karheudesta ja huokoisuudesta, tyypillisesti 0,1 – 0,5 l / m2 (vedellä ohennettua pohjustusainetta).

Alusta • menekki l/m²

  • Aaltomineriitti • 0,1 – 0,2
  • Tiili ja Betoni • 0,1 – 0,15
  • Kevytsoraharkko • 0,1 – ,02
  • Voimakkaasti imevät alustat esim. Siporex • jopa 0,5

HUOM! Sekoita tuote aina ennen käyttöä. Vedellä ohennettu seos on käytettävä viikon kuluessa. Seos on maitomaista nestettä, joka kuivuu läpinäkyväksi ja jättää hengittävän pinnan.

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 01/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy