Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt Build Care Oy:lle sertifikaatin tuotannon sisäisestä laadunvalvonnasta.

Hyviä uutisia!

Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt Build Care Oy:lle sertifikaatin tuotannon sisäisestä laadunvalvonnasta. Sertifikaatti koskee rakennustuotetta: betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Osa 2: Betonipinnan suojaus.

Sertifikaatti todistaa, että kaikkia suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen liittyviä vaatimuksia, jotka on esitetty standardin EN 1504-2:2004 liitteessä ZA järjestelmässä 2+, sovelletaan, ja että tuotannon sisäisen laadunvalvonnan on arvioitu olevan sovellettavien vaatimusten mukaisia. Lataa sertifikaatti tästä!