Sågverkens torkkammaren

Sågverkens torkkammaren

ElaProof har snabbt blivit den ledande skyddslösningen i sågverkens kammar- och kanaltorkar av kolstål och betong. I dem stiger temperaturen till 70 °C, den relativa fuktigheten är nästan 100 %, och korrosionsbildande ämnen såsom myrsyra avges från virket som torkas. Under sådana maximalt korroderande omständigheter erbjuder ElaProof en överlägsen ytbeläggningslösning som håller i flera decennier.

Viktiga detaljer i torkarna är konstruktionernas fogar, vilka måste hållas i skick för kvalitetens och energieffektivitetens skull. Läckande fogar påverkar torkningsresultatet även i intilliggande torkar samt väter isoleringsmaterialen, vilket leder till ökad korrosion och ökad förbrukning. Med hjälp av ElaProof och förstärkningstyg blir det enkelt och hållbart att täta fogar.

 

  • Sågverkens torkar behandlingen med ElaProof.
    Sågverkens torkar behandlingen med ElaProof