Japanilainen patenttihakemus nro 2020-542201

Hyviä uutisia – Good news!

Voimme iloksemme ilmoittaa, että patenttihakemuksen nro 2020-542201 johdosta on 4.10.2023 myönnetty japanilainen patentti nro 7360717.

We are pleased to announce that a Japanese patent, number 7360717, has been granted on October 4, 2023, as a result of the patent application no. 2020-542201.”