1.1 Tehdaspinnoitetun peltikaton korjaustapaehdotus

Tehdaspinnoitetun peltikaton pinnoitus

Yleistä

Tämä korjaustapaehdotus on ohjeellinen ja käsittelee PVC-, Plastisol (PVC)-, Pural-, Akryyli (AK)- ja Polyesteri (PE)- maalipinnoitetun peltikaton pinnoittamista/tiivistämistä ElaProof H, S ja ElaProof Cool Roof pinnoitteilla.

Korjaustapaehdotus ei ole korjaussuunnitelma. Pinnoituksen/tiivistämisen kokonaissuunnittelu on aina kohdekohtaisen suunnittelijan vastuulla.

Alustan tarkastus

Ennen pinnoittamista ElaProof tuotteilla on syytä tarkastaa alkuperäisen peltikattopinnoitteen tyyppi, kunto, pintasäröily sekä erityisesti tartunta alustaan. Pinnoitetyypin saa yleensä helpoiten selville levyn kääntöpuolelta. Alkuperäisen pinnoitteen tartuntaa voidaan arvioida viiltokokeella (ns. X-viiltokoe) tai hilaristikkokokeella EN ISO 2409 standardin mukaisesti, jos maalikalvon paksuus on alle 250 µm. X-viiltokokeessa pintaan toteutetaan ristikkäiset viillot terävällä veitsellä pinnoitteen läpi. Mikäli alkuperäinen pinnoite irtoaa veitsen terällä viiltojen risteyksestä, on tartunta alustaan heikko ja saattaa aiheuttaa alkuperäisen pinnoitteen irtoamisen uudelleen pinnoituksen jälkeen. Mikäli tartunta on heikko ja/tai alkuperäinen pinnoite on irti isoilta alueilta alustastaan, on suositeltavaa poistaa kaikki alkuperäinen pinnoite. Myös alkuperäisen pinnoitteen pintasäröily on syytä tarkastaa, esim. 50 x suurentavalla optisella laitteella. Runsas pintasäröily aiheuttaa myös tarpeen poistaa alkuperäinen pinnoite kokonaan.

Alustan esikäsittelyt

Kaikki katolle kertyneet oksat, lehdet ja muut irtonaiset roskat sekä epäpuhtaudet poistetaan. Pienemmät alueet, joilla esiintyy alkuperäisen pinnoitteen irtoamista tai hilseilyä, rajataan poistamalla irtonaiset alueet kiinteään pinnoitteeseen asti.

Mahdollinen ruoste poistetaan teräsharjalla tai hiomalla siten, että kaikki irtonainen ruosteaines saadaan poistettua.

Pinnoitettava katto pestään tarkoitukseen soveltuvalla korkeapainepesurilla ja pesuaineella esim. Tikkurila Panssaripesu, Teknos Rensa Steel Peltipesu, Biocomb Puhdas Katto Extra Strong tai SikaGard-715W.

Ruosteenesto

Ruosteiset alueet ja metallipuhtaat pinnat on mahdollista pohjamaalata ruosteenestoon soveltuvalla vesiohenteisella maalilla esim. Tikkurila Rostex Super Akva tai Teknos Ferrex Aqua. Ruosteisilla alueilla on myös mahdollista käyttää ruosteenmuuntimia esim. Tikkurila Ruosteenmuunnin. Noudata aina ruosteenkäsittelyyn tarkoitetun tuotteen valmistajan ohjeistusta koskien jatkokäsittelyn aikaikkunaa.

Reikien, halkeamien ja saumojen paikkaus

Pienet reiät ja saumat eivät vaadi erityistoimia, vaan ne voidaan silloittaa ElaProof H- pinnoitteella. Isommat reiät ja saumat (leveys yli 2 mm ja syvyys yli 5 mm) suositellaan paikattavaksi ElaProof Roof vahvikekankaalla vahvistettuna.

Isompia reikiä paikattaessa tulee tarkastaa myös peltikatteen alapuoli. Mikäli siellä on merkittävissä määrin ruostetta, tulee myös katteen alapuoli käsitellä paikkauksen yhteydessä ElaProof H pinnoitteella, jotta ruostunut alue saatetaan hapettomaan tilaan.

Peltikatossa olevat mahdolliset peltien limitetyt jatkoskohdat, joissa ei ole erillistä tiivistystä tulee käsitellä ElaProof H pinnoitteen ja ElaProof Roof vahvikekankaan yhdistelmällä ennen varsinaista pinnoitusta.

Läpivientien tiivistys

ElaProof H-pinnoitteella ja Elaproof Roof vahvikekankaalla voidaan tiivistää katteessa olevat läpiviennit niiden tartuntapintojen ollessa metallia tai PVC-muovia.

ElaProof H-pinnoitetta voidaan tarvittaessa ohentaa 1-2 % vedellä työskentelyn helpottamiseksi. ElaProof Roof vahvikekangas nostetaan kaulukseksi läpivientiä vasten vähintään 20 mm:n korkeuteen. Mikäli tiivistettävät läpiviennit mahdollistavat valmiiksi muotoillun läpivientikappaleen pujottamisen läpiviennin päältä kaulukseksi, voidaan läpivientikappaleet muotoilla tarvittaessa ElaProof Roof vahvikekankaasta.

Jos läpivientien tartuntapinnat ovat EPDM-kumia, PP-muovia tai PE-muovia, on suositeltavaa käyttää tartuntasiltana kaulukseksi nostettavalla alueella kangaspinnoitettua Butyylinauhaa tai kangaspinnoitettua Butyylikumista läpivientikappaletta, jonka päälle ElaProof-pinnoite sivellään.

Pinnoitus ElaProof pinnoitteella

ElaProof H-pinnoitetta käytetään tarvittaessa koko katon pinnoitukseen mutta yleisimmin paikkauksiin, läpivientien tiivistyksiin ja ruiskutettavan katon reuna-alueiden käsittelyyn ennen ruiskutusta roiskeiden välttämiseksi (vähentää suojauksen tarvetta).
ElaProof H-pinnoitetta voidaan tarvittaessa ohentaa 1-2 % vedellä työskentelyn helpottamiseksi.

ElaProof H-pinnoite levitetään lastalla, siveltimellä tai lyhytnukkaisella telalla. ElaProof H- pinnoite on suositeltavaa levittää pinnoitettavalle alueelle 2 erillisellä levityskerralla.

Kokonaismateriaalimenekki peltikatoille on min. 1,0 l/m2, jolloin kuivakalvonpaksuudeksi muodostuu min. 0,6 mm.

ElaProof S ja ElaProof Cool Roof pinnoitteet levitetään tarkoitukseen soveltuvalla ilmattomalla korkeapaineruiskulla. Ruiskutuspaineen tulee olla 170-300 bar ja tuotto min. 6 l/min, suositeltavat suutinkoot ovat 527-529 ja 627-629. ElaProof S ja ElaProof Cool Roof pinnoitteet on suositeltavaa levittää pinnoitettavalle alueelle 2 erillisellä levityskerralla. Kokonaismateriaalimenekki peltikatoille on min. 1,0 l/m2, jolloin kuivakalvonpaksuudeksi muodostuu min. 0,6 mm.

ElaProof H, S ja ElaProof Cool Roof ovat sateenkestäviä 3-7 tuntia pinnoituksesta riippuen työn aikana vallitsevasta lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta. Build Care Oy suosittelee, että ElaProof pinnoituksen aikana vuorokauden keskilämpötila on vähintään + 10 °C.

Pinnoitus saavuttaa täydet mekaaniset ominaisuutensa n. 3 viikon kuluttua. Sen jälkeen pinta on tarvittaessa esim. päälle maalattavissa.

Päällemaalaus

Mikäli ElaProof pinnoitteesta ei löydy esim. haluttua värisävyä, on ElaProof pinnoitus mahdollista maalata. Maalaus tulee suorittaa Build Care Oy:n suosittelemilla testatuilla vesiohenteisilla peltikattomaaleilla, joita ovat mm.

  • Teknos Kirjo Aqua
  • Tikkurila Panssari Akva
  • Fintex Peltikattomaali

Huom! Päällemaalaus ei ole välttämätön toimenpide, vaan toteutetaan ainoastaan tarvittaessa.

Build Care Oy omaa kaikki oikeudet tähän korjaustapaehdotukseen. Suunnittelijat voivat käyttää tätä pinnoitustyömenetelmää vapaasti korjaus- ja pinnoitussuunnitelmia laatiessaan!

TUTUSTU AINA MYÖS KORJAUSTAPAEHDOTUKSESSA ESITETTYJEN TUOTTEIDEN TUOTESELOSTEISIIN ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 08/2023 | JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy