1.2 Kivipintaisen sirotehuopakaton korjaustapaehdotus

Kivipintaisen sirotehuopakaton pinnoitus

Yleistä

Tämä korjaustapaehdotus on ohjeellinen ja käsittelee kivipintaisen kattohuovan pinnoittamista ElaProof H, S ja ElaProof Cool Roof pinnoitteilla. Kivipintaisen kattohuovan päällä ei saa olla aiempia pinnoitteita. Mikäli aiempia pinnoitteita löytyy, on syytä varmistua ElaProof pinnoitteen tartunnasta aiempaan pinnoitteeseen suorittamalla erillinen tartuntakoe.

Korjaustapaehdotus ei ole korjaussuunnitelma. Pinnoituksen/tiivistämisen kokonaissuunnittelu on aina kohdekohtaisen suunnittelijan vastuulla.

Alustan tarkastus

Ennen pinnoittamista ElaProof tuotteilla on syytä tarkastaa alkuperäisen kivipintaisen huopakaton kunto. Etenkin katoilla, joissa on useita huopakerroksia päällekkäin, esiintyy kattohuovan kupruilua. Yleensä tämä johtuu kesäaikana tapahtuvasta voimakkaasta lämpörasituksesta, jolloin eri huopakerrokset saattavat irrota toisistaan. Mikäli näitä kupruiluja esiintyy, on aiheellista korjata ne ennen pinnoitusta. Korjaus tapahtuu leikkaamalla irronnut alue pois kattohuovasta ja paikkaamalla se vastaavan tyyppisellä kattohuovalla noudattaen kattohuovan valmistajan ohjeita kattohuovan kiinnityksestä.

Tarkasta myös kattohuovan saumakohdat, ettei niissä esiinny irtoamista. Mikäli irtoamista saumoissa esiintyy, kiinnitä irronneet saumat kattohuovan liimaamiseen tarkoitetulla bitumiliimalla.

Joillekin kiviainespintaisille kattohuoville on tyypillistä, että kiviaines on heikosti kiinni huovan pinnassa. Koska ElaProof pinnoiteet muodostavat tartuntansa ensisijaisesti tähän kiviainekseen, on mahdollista, että kiviaineksen menettäessä tartuntansa huopaan myös pinnoitus jää kelluvaksi kalvoksi tältä osin. Tämän vuoksi on suositeltavaa toteuttaa noin 1 m2 kokoinen koepinnoitus katolle paikkaan, joka on alttiina auringon lämpövaikutukselle ennen koko katon pinnoitusta. Anna koealueen kuivua vähintään 7 vrk ja kokeile irrottaa pinnoitekalvo sen reunasta. Mikäli kiviaines irtoaa helposti pinnoitteen mukana huovan pinnasta, on mahdollista, että myöhemmin pinnoitteeseen syntyy irtoamisesta johtuvia kuplia. Ota tällöin yhteyttä Build Care Oy:n tekniseen palveluun asian ratkaisemiseksi.

Huom! Tähän yllä mainittuun asiaan on mahdollista vaikuttaa valitsemalla käyttöön mahdollisimman vaalea esim. valkoinen ElaProof pinnoite, jolloin pinnoitteen väri laskee katon pintalämpötilaa.

Alustan esikäsittelyt

Kaikki katolle kertyneet oksat, lehdet ja muut irtonaiset roskat sekä epäpuhtaudet poistetaan.

Pinnoitettava katto pestään tarkoitukseen soveltuvalla korkeapainepesurilla ja pesuaineella esim. Biocomb Puhdas Katto Extra Strong tai SikaGard-715W.

Pidemmän kuivan jakson jälkeen isommat kattopinta-alat voidaan puhdistaa myös ns. kuivaharjauksena käyttäen polttomoottorikäyttöistä harjauskonetta. Myös tämän puhdistusmenetelmän jälkeen katto on käsiteltävä sammaleen ja leväkasvuston tuhoavalla pesuaineella ja vedellä.

Läpivientien tiivistys

ElaProof H-pinnoitteella ja Elaproof Roof vahvikekankaalla voidaan tiivistää katteessa olevat läpiviennit niiden tartuntapintojen ollessa metallia tai PVC-muovia.

ElaProof H-pinnoitetta voidaan tarvittaessa ohentaa 1-2 % vedellä työskentelyn helpottamiseksi. ElaProof Roof vahvikekangas nostetaan kaulukseksi läpivientiä vasten vähintään 20 mm:n korkeuteen. Mikäli tiivistettävät läpiviennit mahdollistavat valmiiksi muotoillun läpivientikappaleen pujottamisen läpiviennin päältä kaulukseksi, voidaan läpivientikappaleet muotoilla tarvittaessa ElaProof Roof vahvikekankaasta.

Jos läpivientien tartuntapinnat ovat EPDM-kumia, PP-muovia tai PE-muovia, on suositeltavaa käyttää tartuntasiltana kaulukseksi nostettavalla alueella kangaspinnoitettua Butyylinauhaa tai kangaspinnoitettua Butyylikumista läpivientikappaletta, jonka päälle ElaProof-pinnoite sivellään.

Pinnoitus ElaProof pinnoitteella

ElaProof H-pinnoitetta käytetään tarvittaessa koko katon pinnoitukseen mutta yleisimmin paikkauksiin, läpivientien tiivistyksiin ja ruiskutettavan katon reuna-alueiden käsittelyyn ennen ruiskutusta roiskeiden välttämiseksi (vähentää suojauksen tarvetta).
ElaProof H-pinnoitetta voidaan tarvittaessa ohentaa 1-2 % vedellä työskentelyn helpottamiseksi.

ElaProof H-pinnoite levitetään lastalla, siveltimellä tai lyhytnukkaisella telalla. ElaProof H- pinnoite on suositeltavaa levittää pinnoitettavalle alueelle 2 erillisellä levityskerralla.

Kokonaismateriaalimenekki sirotehuopakatoille on 1,6-1,8 l/m2, jolloin kuivakalvonpaksuudeksi muodostuu min. 1,0 mm.

ElaProof S ja ElaProof Cool Roof pinnoitteet levitetään tarkoitukseen soveltuvalla ilmattomalla korkeapaineruiskulla. Ruiskutuspaineen tulee olla 170-300 bar ja tuotto min. 6 l/min, suositeltavat suutinkoot ovat 527-529 ja 627-629. ElaProof S ja ElaProof Cool Roof pinnoitteet on suositeltavaa levittää pinnoitettavalle alueelle 2 erillisellä levityskerralla. Kokonaismateriaalimenekki sirotehuopakatoille on 1,6-1,8 l/m2 riippuen huovan kiviaineksen karkeudesta, jolloin kuivakalvonpaksuudeksi muodostuu min. 1,0 mm.

ElaProof H, S ja ElaProof Cool Roof ovat sateenkestäviä 3-7 tuntia pinnoituksesta riippuen työn aikana vallitsevasta lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta. Build Care Oy suosittelee, että ElaProof pinnoituksen aikana vuorokauden keskilämpötila on vähintään + 10 °C.

Pinnoitus saavuttaa täydet mekaaniset ominaisuutensa n. 3 viikon kuluttua. Sen jälkeen pinta on tarvittaessa esim. päälle maalattavissa.

Päällemaalaus

Mikäli ElaProof pinnoitteesta ei löydy esim. haluttua värisävyä, on ElaProof pinnoitus mahdollista maalata. Maalaus tulee suorittaa Build Care Oy:n suosittelemilla testatuilla vesiohenteisilla peltikattomaaleilla, joita ovat mm.

  • Teknos Kirjo Aqua
  • Tikkurila Panssari Akva
  • Fintex Peltikattomaali

Huom! Päällemaalaus ei ole välttämätön toimenpide, vaan toteutetaan ainoastaan tarvittaessa.

Build Care Oy omaa kaikki oikeudet tähän korjaustapaehdotukseen. Suunnittelijat voivat käyttää tätä pinnoitustyömenetelmää vapaasti korjaus- ja pinnoitussuunnitelmia laatiessaan!

TUTUSTU AINA MYÖS KORJAUSTAPAEHDOTUKSESSA ESITETTYJEN TUOTTEIDEN TUOTESELOSTEISIIN ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 08/2023 | JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy