1.3 Mineraalipohjaisen levykaton (Vartti-/Mineriittikaton) korjaustapaehdotus

Mineraalipohjaisen levykaton (Vartti-/Mineriittikaton) pinnoitus

Yleistä

Tämä korjaustapaehdotus on ohjeellinen ja käsittelee mineraalipohjaisen levykaton pinnoittamista ElaProof H, S ja ElaProof Cool Roof pinnoitteilla. Mineraalipohjaisen levykaton päällä ei saa olla aiempia pinnoitteita. Mikäli aiempia pinnoitteita löytyy, on syytä varmistua ElaProof pinnoitteen tartunnasta aiempaan pinnoitteeseen suorittamalla erillinen tartuntakoe.

Korjaustapaehdotus ei ole korjaussuunnitelma. Pinnoituksen/tiivistämisen kokonaissuunnittelu on aina kohdekohtaisen suunnittelijan vastuulla.

Alustan tarkastus

Ennen pinnoittamista ElaProof tuotteilla on syytä tarkastaa alkuperäisen mineraalipohjaisen levykaton kunto. Kattolevyjen tulee olla pääsääntöisesti ehjiä ja levyjen pinta ei saa olla heikko siten, ettei ElaProof pinnoitteen hyvä tartunta ole mahdollinen. Mikäli kattolevyt on kiinnitetty nauloilla, tulee kiinnitystapa muuttaa ruuveihin ennen pinnoitusta. Huom! Tarkasta työsuojelu viranomaisilta vaatiiko tämä mahdollinen työvaihe Asbesti purkuluvan!

Tarkastuksen yhteydessä merkitse myös mahdolliset levyissä olevat halkeamat jatkokäsittelyä varten.

Alustan esikäsittelyt

Kaikki katolle kertyneet oksat, lehdet ja muut irtonaiset roskat sekä epäpuhtaudet poistetaan.

Pinnoitettava katto pestään tarkoitukseen soveltuvalla korkeapainepesurilla ja pesuaineella esim. Biocomb Puhdas Katto Extra Strong tai SikaGard-715W.

Pesulla poistetaan katolta kaikki eloperäinen aines sekä muut epäpuhtaudet. Pesulla poistetaan myös kaikki alkuperäinen tehdaspinnoite levyjen pinnasta, jolloin ElaProof pinnoitteelle saadaan aikaan paras mahdollinen tartunta.

Huom! Pesu yli 50 bar paineella vaatii Suomessa Asbesti purkuluvat työn suorittajalta. Tällöin myös pesuvedet tulee kerätä talteen. Ole asiasta yhteydessä tarvittaessa työsuojelu viranomaisiin!

Pohjustus

Asianmukaisen puhdistuksen jälkeen mineraalipohjaisen levykaton pinta on usein erittäin huokoinen, jolloin oikea pohjustus on erittäin tärkeää varsinaisen pinnoitteen reikiintymisen ehkäisemiseksi.

Pohjustus toteutetaan pohjusteella, jonka seossuhde on seuraava:
10 litraa ElaProof S ruiskupinnoitetta + 2 litraa ElaProof Primer pohjustetta + 2 litraa vettä.

Sekoita seos mekaanisesti porakonevispilällä nestemäiseksi tasalaatuiseksi liuokseksi ja levitä se tasaiseksi kerrokseksi kattolevyjen pintaan esim. harjaamalla. Jatkokäsittelyt voidaan aloittaa, kun pohjuste ei enää vaurioidu katolla käveltäessä, kuitenkin viimeistään 24 h kuluttua pohjustuksesta.

Läpivientien ja mahdollisten halkeamien tiivistys

ElaProof H-pinnoitteella ja ElaProof Roof vahvikekankaalla voidaan tiivistää katteessa olevat läpiviennit niiden tartuntapintojen ollessa metallia tai PVC-muovia. Tarvittaessa ElaProof H-pinnoitetta voidaan ohentaa 1-2 % vedellä työskentelyn helpottamiseksi.

ElaProof ROOF vahvikekangas nostetaan kaulukseksi läpivientiä vasten vähintään 20 mm:n korkeuteen. Mikäli tiivistettävät läpiviennit mahdollistavat valmiiksi muotoillun läpivientikappaleen pujottamisen läpiviennin päältä kaulukseksi, voidaan läpivientikappaleet muotoilla tarvittaessa ElaProof Roof vahvikekankaasta.

Jos läpivientien tartuntapinnat ovat EPDM-kumia, PP-muovia tai PE-muovia, on suositeltavaa käyttää tartuntasiltana kaulukseksi nostettavalla alueella kangaspinnoitettua Butyylinauhaa tai kangaspinnoitettua Butyylikumista läpivientikappaletta, jonka päälle ElaProof-pinnoite sivellään.

Mahdolliset kattolevyissä olevat halkeamat tiivistetään myös ElaProof H-käsipinnoitteen ja ElaProof Roof vahvikekankaan yhdistelmällä ennen varsinaista pinnoitusta.

Pinnoitus ElaProof pinnoitteella

ElaProof H-pinnoitetta käytetään tarvittaessa koko katon pinnoitukseen mutta yleisimmin paikkauksiin, läpivientien tiivistyksiin ja ruiskutettavan katon reuna-alueiden käsittelyyn ennen ruiskutusta roiskeiden välttämiseksi (vähentää suojauksen tarvetta).
ElaProof H-pinnoitetta voidaan tarvittaessa ohentaa 1-2 % vedellä työskentelyn helpottamiseksi.

ElaProof H-pinnoite levitetään lastalla, siveltimellä tai lyhytnukkaisella telalla. ElaProof H-pinnoite on suositeltavaa levittää pinnoitettavalle alueelle 2 erillisellä levityskerralla.

Kokonaismateriaalimenekki ohjeen mukaan pohjustetulle mineraalipohjaiselle levykatolle on 1,4-1,6 l/m2, jolloin kuivakalvonpaksuudeksi muodostuu min. 1,0 mm.

ElaProof S ja ElaProof Cool Roof pinnoitteet levitetään tarkoitukseen soveltuvalla ilmattomalla korkeapaineruiskulla. Ruiskutuspaineen tulee olla 170-300 bar ja tuotto min. 6 l/min, suositeltavat suutinkoot ovat 527-529 ja 627-629. ElaProof S ja ElaProof Cool Roof pinnoitteet on suositeltavaa levittää pinnoitettavalle alueelle 2 erillisellä levityskerralla. Kokonaismateriaalimenekki ohjeen mukaan pohjustetulle mineraalipohjaiselle levykatolle on 1,4-1,6 l/m2 riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, jolloin kuivakalvonpaksuudeksi muodostuu min. 1,0 mm.

ElaProof H, S ja ElaProof Cool Roof ovat sateenkestäviä 3-7 tuntia pinnoituksesta riippuen työn aikana vallitsevasta lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta. Build Care Oy suosittelee, että ElaProof pinnoituksen aikana vuorokauden keskilämpötila on vähintään + 10 °C.

Pinnoitus saavuttaa täydet mekaaniset ominaisuutensa n. 3 viikon kuluttua. Sen jälkeen pinta on tarvittaessa esim. päälle maalattavissa.

Päällemaalaus

Mikäli ElaProof pinnoitteesta ei löydy esim. haluttua värisävyä, on ElaProof pinnoitus mahdollista maalata. Maalaus tulee suorittaa Build Care Oy:n suosittelemilla testatuilla vesiohenteisilla peltikattomaaleilla, joita ovat mm.

  • Teknos Kirjo Aqua
  • Tikkurila Panssari Akva
  • Fintex Peltikattomaali

Huom! Päällemaalaus ei ole välttämätön toimenpide, vaan toteutetaan ainoastaan tarvittaessa.

Build Care Oy omaa kaikki oikeudet tähän korjaustapaehdotukseen. Suunnittelijat voivat käyttää tätä pinnoitustyömenetelmää vapaasti korjaus- ja pinnoitussuunnitelmia laatiessaan!

TUTUSTU AINA MYÖS KORJAUSTAPAEHDOTUKSESSA ESITETTYJEN TUOTTEIDEN TUOTESELOSTEISIIN ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 08/2023 | JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy