4.3 Betoniseinän pinnoitus (kuivat tilat)

Yleistä

Tämä pinnoitustyömenetelmä on ohjeellinen ja käsittelee betoniseinän pinnoitusta ELAPROOF + SAND järjestelmällä. ELAPROOF + SAND seinänpinnoitusjärjestelmä koostuu ELAPROOF PRIMER pohjusteesta, ELAPROOF + SAND seinäpinnoitteesta. Tarvittaessa pinnoitetut seinät voidaan käsitellä ELACOAT TOPCOAT RAL / ELACOAT TOPCOAT pintalakalla.
Pinnoitustyömenetelmä ei ole korjaussuunnitelma tai rakennesuunnitelma. Pinnoituksen kokonaissuunnittelu on aina kohdekohtaisen suunnittelijan vastuulla.

Alustan kunnostus

Saneerattavissa kohteissa betoniseinästä tulee poistaa kaikki mahdolliset kosteudelle herkät liimajäämät. Myös mahdolliset irtoilevat seinätasoitteet tai irtoilevat / hilseilevät maalikerrokset tulee poistaa kokonaisuudessaan.
Mahdolliset raot, ruuvin reiät ja pintojen lohkeamat tulee paikata/tasoittaa betonipinnoille soveltuvalla seinätasoitteella. Myös mahdollisen ylitasoitukseen tulee käyttää betonipinnoille soveltuvaa seinätasoitetta. Tasoitteita käytettäessä varmista myös soveltuva pohjuste seinätasoitteen valmistajalta.

Pohjustus

Ennen pinnoittamista puhdistetut ja korjatut betonialustat pohjustetaan ELAPROOF PRIMER pohjusteella laimennettuna 1:2 vedellä (1 osa pohjustetta : 2 osaa vettä). Pohjuste voi olla nihkeää ennen ELAPROOF + SAND pinnoituksen aloittamista.
Hyvälaatuisella pohjamaalilla maalattuja betoniseiniä ei ole tarpeen pohjustaa erikseen. Vanhat pohjamaali- tai pintamaalikerrokset voidaan hioa mekaanisesti tai käsitellä maalarinpesulla ELAPROOF + SAND seinäpinnoitteen tartunnan varmistamiseksi. Suositeltavaa on myös aina näissä tapauksissa toteuttaa erillinen tartuntakoe ennen suurempien pinta-alojen käsittelyä, jossa varmennetaan ELAPROOF + SAND seinäpinnoitteen ja maalin välinen tartunta ja samalla myös alkuperäisen maalin riittävä tartunta alustaan pinnoituskäsittelyn jälkeen.

Pinnoitus

Ennen pinnoittamisen aloittamista ELAPROOF + SAND seinäpinnoite tulee sekoittaa. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.
Pohjustettu alusta pinnoitetaan ELAPROOF + SAND (M1 / EC 1) seinäpinnoitteella. Pinnoite levitetään alustaan teräslastalla.
ELAPROOF + SAND seinäpinnoite levitetään alustaan kahdella erillisellä levityskerralla. Kunkin levityskerran menekin on suositeltavaa olla vähintään n. 1,0 kg/m2 jolloin kokonaismenekiksi muodostuu n. 2,0 kg/m2 . Toteutuneen kuivakalvonpaksuuden on suositeltavaa olla n. 1,0 mm.
ELAPROOF + SAND pinnoituskertojen välinen kuivumisaika riippuvat suuresti asennuspaikalla vallitsevista olosuhteista. Olosuhteiden ollessa n. + 20 °C, 50 % RH voidaan toinen levityskerta suorittaa n. 5 h kuluttua ensimmäisestä levityksestä. Matalampi lämpötila ja korkeampi ilmankosteus pidentävät merkittävästi kuivumisaikaa.
Kahteen kertaan levitetty ELAPROOF + SAND seinäpinnoitus on jatkokäsittelykelpoinen n. 12 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH.

Pintalakkaus

Tarvittaessa kuivunut ELAPROOF + SAND seinäpinnoite käsitellään kirkkaalla ELACOAT TOPCOAT tai sävytetyillä ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakoilla puhtaanapidon ja huoltamisen helpottamiseksi. Suosittelemme pintalakkausta sävytetyllä ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakalla mahdollisten ELAPROOF + SAND pinnoitteen värierojen tasaamiseksi.
Pintalakkauksessa sekoitetaan ensin pintalakan komponentti A 1 – 2 minuuttia, tämän jälkeen lisätään sekoitettuun A-komponenttiin kovettaja komponentti B ja sekoitetaan uudelleen 2-3 minuuttia. Käytä sekoitukseen esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilää.
Seos levitetään kuivuneen ELAPROOF pinnoitteen päälle lyhytnukkaisella telalla (6 – 7 mm) ristiin telaamalla. Pintalakan menekki on n. 110 – 200 g/m2 /levityskerta, riippuen valitun ELAPROOF + SAND pinnoitteen karkeusasteesta. Pintalakka on kuiva n. 16 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH. Täysi mekaanisen rasituksen kesto saavutetaan em. olosuhteissa n. 4 vrk:n päästä sekä täysi kemiallinen kesto n. 7 vrk:n päästä.
HUOM! Jotkut ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakkojen värisävyt saattavat vaatia 2 – 3 käsittelykertaa riittävän peittoasteen saavuttamiseksi! Katso erillinen taulukko ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakkojen peittävyydestä.

Build Care Oy omaa kaikki oikeudet tähän pinnoitustyömenetelmään. Suunnittelijat voivat käyttää tätä pinnoitustyömenetelmää vapaasti korjaus- ja pinnoitussuunnitelmia laatiessaan!

TUTUSTU AINA MYÖS PINNOITUSTYÖMENETELMÄSSÄ ESITETTYJEN TUOTTEIDEN TUOTESELOSTEISIIN ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 01/2022 | JK

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy