4.5 Kylpyhuoneen laatoitetun seinän pinnoitus

Yleistä

Tämä pinnoitustyömenetelmä on ohjeellinen ja käsittelee kylpyhuoneen laatoitetun seinän pinnoitusta ELAPROOF + SAND järjestelmällä. Tässä käyttötarkoituksessa ELAPROOF + SAND seinänpinnoitusjärjestelmä koostuu ELAPROOF + SAND seinäpinnoitteesta. Tarvittaessa seinät voidaan vielä käsitellä ELACOAT TOPCOAT RAL / ELACOAT TOPCOAT pintalakalla.
Pinnoitustyömenetelmä ei ole korjaussuunnitelma tai rakennesuunnitelma. Pinnoituksen kokonaissuunnittelu on aina kohdekohtaisen suunnittelijan vastuulla.

Alustan kunnostus

Kylpyhuoneen laatoitetun seinän tulee olla vedeneristetty keraamisten laattojen alla käytettäväksi tarkoitetulla hyväksytyllä vedeneristeellä. Tämä vedeneristys ei saa olla pinnoitusvaiheessa yli 10 vuotta vanha, perustuen RIL 107-2012 ohjeistukseen.
Laattapinnat pestään ensin happamalla (pH 1 – 3) laattapintojen puhdistukseen tarkoitetulla pesuaineella ja tämän jälkeen emäksisellä (pH 8 – 11) pesuaineella, sekä huuhdellaan runsaalla vedellä. Puhdistetun seinän annetaan kuivua vähintään 1 vrk ennen pinnoituksen aloittamista.
Lattian ja seinän liitoskohdassa olevat silikoni saumat poistetaan, mikäli seinänpinnoitus tulee ulottumaan niiden päälle.

Tiivistykset

Tarpeen vaatiessa kaikkien rakenteellisten liitos- ja rajakohtien kuten lattian ja seinän liitos, läpiviennit, yms. tiivistykset toteutetaan ELAPROOF INDOOR + ELAPROOF TUKIKANGAS yhdistelmällä.
Ennen tiivistysten aloittamista ELAPROOF INDOOR tulee sekoittaa. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.
Levitä ELAPROOF INDOOR tiivistysmassaa siveltimellä ja paina ELAPROOF TUKIKANGAS kiinni tuoreeseen massaan siten, että kaikki ilma poistuu tukikankaan alta. Sivele päälle vielä kerros ELAPROOF INDOOR massaa.
Yhden juoksumetrin (1 jm) tiivistys vaatii n. 0,15 l ELAPROOF INDOOR-massaa.
Mikäli tiivistettävät läpiviennit mahdollistavat valmiiksi muotoillun läpivientikappaleen pujottamisen läpiviennin päältä kaulukseksi, voidaan läpivientikappaleet muotoilla tarvittaessa esim. N1 tai N2 luokan geo-tekstiilistä leikkaamalla, ellei ELAPROOF TUKIKANGAS ole riittävän leveä läpiviennin toteuttamiseen.
Tiivistyksissä voidaan käyttää myös ELAPROOF ROOF sarjan vahvikekankaita, jotka ovat saatavilla leveyksissä 150 mm, 350 mm ja 1000 mm.

Pinnoitus

Ennen pinnoittamisen aloittamista ELAPROOF + SAND seinäpinnoite tulee sekoittaa. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.
Puhdistettu alusta pinnoitetaan ELAPROOF + SAND (M1 / EC 1) seinäpinnoitteella. Pinnoite levitetään alustaan teräslastalla.
ELAPROOF + SAND seinäpinnoite levitetään alustaan kahdella erillisellä levityskerralla. Laatoitetuilla alustoilla ensimmäinen levityskerta suositellaan toteutettavaksi karkealla ELAPROOF + SAND seinäpinnoitteella riippumatta siitä, mikä karkeusaste tulee viimeiseksi pinnaksi. Kunkin levityskerran menekin tulee olla vähintään n. 1,0 kg/m2 jolloin kokonaismenekiksi muodostuu vähintään 2,0 kg/m2. Toteutuneen kuivakalvonpaksuuden tulee olla min. 1,0 mm.
ELAPROOF + SAND pinnoituskertojen välinen kuivumisaika riippuvat suuresti asennuspaikalla vallitsevista olosuhteista. Olosuhteiden ollessa n. + 20 °C, 50 % RH voidaan toinen levityskerta suorittaa n. 5 h kuluttua ensimmäisestä levityksestä. Matalampi lämpötila ja korkeampi ilmankosteus pidentävät merkittävästi kuivumisaikaa.
Kahteen kertaan levitetty ELAPROOF + SAND seinäpinnoitus on jatkokäsittelykelpoinen n. 12 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH.

Pintalakkaus

Tarvittaessa kuivunut ELAPROOF + SAND seinäpinnoite käsitellään kirkkaalla ELACOAT TOPCOAT tai sävytetyillä ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakoilla puhtaanapidon ja huoltamisen helpottamiseksi. Suosittelemme pintalakkausta sävytetyllä ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakalla mahdollisten ELAPROOF + SAND pinnoitteen värierojen tasaamiseksi.
Pintalakkauksessa sekoitetaan ensin pintalakan komponentti A 1 – 2 minuuttia, tämän jälkeen lisätään sekoitettuun A-komponenttiin kovettaja komponentti B ja sekoitetaan uudelleen 2-3 minuuttia. Käytä sekoitukseen esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilää.
Seos levitetään kuivuneen ELAPROOF pinnoitteen päälle lyhytnukkaisella telalla (6 – 7 mm) ristiin telaamalla. Pintalakan menekki on n. 110 – 200 g/m2 /levityskerta, riippuen valitun ELAPROOF + SAND pinnoitteen karkeusasteesta. Pintalakka on kuiva n. 16 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH. Täysi mekaanisen rasituksen kesto saavutetaan em. olosuhteissa n. 4 vrk:n päästä sekä täysi kemiallinen kesto n. 7 vrk:n päästä.
HUOM! Jotkut ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakkojen värisävyt saattavat vaatia 2 – 3 käsittelykertaa riittävän peittoasteen saavuttamiseksi! Katso erillinen taulukko ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakkojen peittävyydestä.

Build Care Oy omaa kaikki oikeudet tähän pinnoitustyömenetelmään. Suunnittelijat voivat käyttää tätä pinnoitustyömenetelmää vapaasti korjaus- ja pinnoitussuunnitelmia laatiessaan!

TUTUSTU AINA MYÖS PINNOITUSTYÖMENETELMÄSSÄ ESITETTYJEN TUOTTEIDEN TUOTESELOSTEISIIN ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 01/2022 | JK

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy