6.1 Lastulevylattian pinnoitus

Yleistä

Tämä pinnoitustyömenetelmä on ohjeellinen ja käsittelee lastulevylattian pinnoitusta ELAPROOF + SAND järjestelmällä. ELAPROOF + SAND lattianpinnoitusjärjestelmä koostuu ELAPROOF PRIMER pohjusteesta, ELAPROOF + SAND lattiapinnoitteesta ja ELACOAT
TOPCOAT RAL / ELACOAT TOPCOAT pintalakasta Pinnoitustyömenetelmä ei ole korjaussuunnitelma tai rakennesuunnitelma. Pinnoituksen kokonaissuunnittelu on aina kohdekohtaisen suunnittelijan vastuulla.

Alustan kunnostus

Saneerattavissa kohteissa lastulevylattiasta tulee poistaa kaikki mahdolliset kosteudelle herkät liimajäämät. Myös mahdolliset irtoilevat lattiatasoitteet tulee poistaa kokonaisuudessaan.
Mahdolliset levyjen väliset raot, ruuvin reiät ja levypintojen lohkeamat tulee paikata/tasoittaa lastulevypinnoille soveltuvalla lattiatasoitteella. Myös mahdollisen ylitasoitukseen tulee käyttää lastulevypinnoille soveltuvaa lattiatasoitetta. Tasoitteita käytettäessä varmista myös soveltuva pohjuste lattiatasoitteen valmistajalta.

Suosittelemme kaikissa tilanteissa levysaumojen vahvistamista ELAPROOF INDOOR + ELAPROOF TUKIKANGAS yhdistelmällä ennen pinnoituksen aloittamista.

Pohjustus

Ennen pinnoittamista puhdistetut ja korjatut lastulevyalustat pohjustetaan ELAPROOF PRIMER pohjusteella ilman vedenlisäystä. Pohjusteen annetaan kuivua kokonaan ennen ELAPROOF + SAND pinnoituksen aloittamista. Pohjusteen tarkoitus on sulkea lastulevyn
pinta päälle tulevan pinnoitteen luovuttamalta kosteudelta.

Tiivistykset

Tarpeen vaatiessa kaikkien rakenteellisten liitos- ja rajakohtien kuten lattian ja seinän liitos, läpiviennit, pilarit sekä mahdollisten lattiakaivojen yms. tiivistykset toteutetaan ELAPROOF INDOOR + ELAPROOF TUKIKANGAS yhdistelmällä.
Ennen tiivistysten aloittamista ELAPROOF INDOOR tulee sekoittaa. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.
Levitä ELAPROOF INDOOR tiivistysmassaa siveltimellä ja paina ELAPROOF TUKIKANGAS kiinni tuoreeseen massaan siten, että kaikki ilma poistuu tukikankaan alta. Sivele päälle vielä kerros ELAPROOF INDOOR massaa.
Yhden juoksumetrin (1 jm) tiivistys vaatii n. 0,15 l ELAPROOF INDOOR-massaa.
Mikäli tiivistettävät läpiviennit mahdollistavat valmiiksi muotoillun läpivientikappaleen pujottamisen läpiviennin päältä kaulukseksi, voidaan läpivientikappaleet muotoilla tarvittaessa esim. N1 tai N2 luokan geo-tekstiilistä leikkaamalla, ellei ELAPROOF TUKIKANGAS ole riittävän leveä läpiviennin toteuttamiseen. Tiivistyksissä voidaan käyttää myös ELAPROOF ROOF sarjan vahvikekankaita, jotka ovat saatavilla leveyksissä 150 mm, 350 mm ja 1000 mm.

Pinnoitus

Ennen pinnoittamisen aloittamista ELAPROOF + SAND lattiapinnoite tulee sekoittaa. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.
Pohjustettu alusta pinnoitetaan ELAPROOF + SAND (M1 / EC 1) lattiapinnoitteella. Pinnoite levitetään alustaan teräslastalla.
ELAPROOF + SAND lattiapinnoite levitetään alustaan kahdella erillisellä levityskerralla. Kunkin levityskerran menekin tulee olla vähintään n. 2,0 kg/m2 jolloin kokonaismenekiksi muodostuu n. 4,0 kg/m2. Toteutuneen kuivakalvonpaksuuden tulee olla min. 2,0 mm.
ELAPROOF + SAND pinnoituskertojen välinen kuivumisaika riippuvat suuresti asennuspaikalla vallitsevista olosuhteista. Olosuhteiden ollessa n. + 20 °C, 50 % RH voidaan toinen levityskerta suorittaa n. 5 h kuluttua ensimmäisestä levityksestä. Matalampi lämpötila ja korkeampi ilmankosteus pidentävät merkittävästi kuivumisaikaa.
Kahteen kertaan levitetty ELAPROOF + SAND lattiapinnoitus on jatkokäsittelykelpoinen n. 12 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH.

Pintalakkaus

Kuivunut ELAPROOF pinnoite käsitellään kirkkaalla ELACOAT TOPCOAT tai sävytetyillä ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakoilla puhtaanapidon ja huoltamisen helpottamiseksi. Yksivärisiksi jäävissä lattioissa suosittelemme pintalakkausta sävytetyllä ELACOAT
TOPCOAT RAL pintalakalla mahdollisten ELAPROOF + SAND pinnoitteen värierojen tasaamiseksi. Hiutaloiduissa lattioissa suosittelemme tekemään hiutaloinnin ELAPROOF Art&Deco Colour Chips -värihiutaleilla märkään ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakkaan ja kuivumisen jälkeen suorittamaan viimeistelylakkauksen kirkkaalla ELACOAT TOPCOAT pintalakalla.
Pintalakkauksessa sekoitetaan ensin pintalakan komponentti A 1 – 2 minuuttia, tämän jälkeen lisätään sekoitettuun A-komponenttiin kovettaja komponentti B ja sekoitetaan uudelleen 2-3 minuuttia. Käytä sekoitukseen esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilää.
Seos levitetään kuivuneen ELAPROOF pinnoitteen päälle lyhytnukkaisella telalla (6 – 7 mm) ristiin telaamalla. Pintalakan menekki on n. 110 – 200 g/m2 /levityskerta, riippuen valitun ELAPROOF + SAND pinnoitteen karkeusasteesta. Pintalakka on kävelykuiva n. 16 h
kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH. Täysi mekaanisen rasituksen kesto saavutetaan em. olosuhteissa n. 4 vrk:n päästä sekä täysi kemiallinen kesto n. 7 vrk:n päästä.
HUOM! Jotkut ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakkojen värisävyt saattavat vaatia 2 – 3 käsittelykertaa riittävän peittoasteen saavuttamiseksi! Katso erillinen taulukko ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakkojen peittävyydestä.

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Build Care Oy omaa kaikki oikeudet tähän pinnoitustyömenetelmään.
Suunnittelijat voivat käyttää tätä pinnoitustyömenetelmää vapaasti korjaus- ja pinnoitussuunnitelmia laatiessaan!

TUTUSTU AINA MYÖS PINNOITUSTYÖMENETELMÄSSÄ ESITETTYJEN TUOTTEIDEN TUOTESELOSTEISIIN ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!

Päivitetty: 12/2021 | JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy