6.10 Parvekkeen/terassin vanerilattian pinnoitus ElaProof + Sand lattiapinnoitteella

Yleistä

Tämä pinnoitustyömenetelmä on ohjeellinen ja käsittelee parvekkeen tai terassin vanerista rakennetun lattian pinnoitusta ELAPROOF + SAND lattiapinnoitteella. Tässä käyttötarkoituksessa lattian pintarakenne koostuu ELAPROOF PRIMER pohjusteesta, ELAPROOF / ELAPROOF S pinnoitteesta, ELAPROOF TUKIKANGAS vahvikkeesta, ELAPROOF ROOF vahvikekankaasta, ELAPROOF + SAND lattiapinnoitteesta ja ELAPROOF TOPCOAT RAL pintalakasta.

Pinnoitustyömenetelmä ei ole korjaussuunnitelma tai rakennesuunnitelma. Pinnoituksen kokonaissuunnittelu on aina kohdekohtaisen suunnittelijan vastuulla.

Pohjustus

Ennen pinnoittamista vanerialusta pohjustetaan ELAPROOF PRIMER pohjusteella ilman vedenlisäystä. Pohjusteen annetaan kuivua kokonaan ennen tiivistysten ja ELAPROOF / ELAPROOF S pinnoituksen aloittamista. Pohjusteen tarkoitus on sulkea vanerin pinta päälle tulevan pinnoitteen luovuttamalta kosteudelta.

Tiivistykset

Pohjustuksen jälkeen ennen varsinaisen pinnoittamisen aloittamista toteutetaan lattiassa olevien yksityiskohtien silloitukset / tiivistykset.

Vanerialustassa olevat vanerilevyjen saumat silloitetaan ja tiivistetään ELAPROOF / ELAPROOF S + ELAPROOF TUKIKANGAS yhdistelmällä.

Lattian ja seinän liitoskohtaan asennetaan ELAPROOF / ELAPROOF S + ELAPROOF TUKIKANGAS yhdistelmä noudattaen edellä annettuja asennusohjeita.

Vanerilattiassa olevat putkien läpiviennit tiivistetään ELAPROOF / ELAPROOF S + ELAPROOF TUKIKANGAS yhdistelmällä tai ELAPROOF / ELAPROOF S + ELAPROOF ROOF yhdistelmällä riippuen läpivietävän putken halkaisijasta. ELAPROOF TUKIKANGAS on saatavissa 100 mm ja 200 mm levyisenä ja ELAPROOF ROOF vahvikekangas on saatavilla 150 mm, 350 mm ja 1000 mm levyisenä. Läpivietävän putken ympärille lattialle on jäätävä vähintään 50 mm läpivientivahviketta. Läpivientivahvikkeen tulee nousta kauluksena vähintään 15 mm läpivietävää putkea vasten.

Liitynnät lattiakivoihin toteutetaan noudattaen kaivonvalmistajan ohjeistusta koskien liityntää massapinnoitteilla. Tarvittaessa kaivoon liitynnässä käytetään apuna ELAPROOF ROOF vahvikekankaasta muotoiltua kappaletta.

Ennen tiivistysten aloittamista ELAPROOF / ELAPROOF S tulee sekoittaa. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.

Levitä ELAPROOF / ELAPROOF S pinnoitetta siveltimellä ja paina ELAPROOF TUKIKANGAS / ELAPROOF ROOF vahvikekangas kiinni tuoreeseen massaan siten, että kaikki ilma poistuu tukikankaan alta. Sivele päälle vielä kerros ELAPROOF / ELAPROOF S pinnoitetta.

Yhden juoksumetrin (1 jm) tiivistys vaatii n. 0,15 l ELAPROOF / ELAPROOF S pinnoitetta.

Vedeneristys

Parvekkeen tai terassin vedeneristyskyvyn varmistaminen toteutetaan ELAPROOF / ELAPROOF S pinnoitteella. Ennen pinnoittamisen aloittamista ELAPROOF / ELAPROOF S pinnoite tulee sekoittaa. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.

Levitä ELAPROOF / ELAPROOF S pinnoite alustaan TKB B2 hammastetulla lastalla sen kokoiselle alueelle, että se voidaan vielä silottaa teräslastalla tasaiseksi kerrokseksi.
Silota hammaslastalla levitetty pinnoite sileällä teräslastalla ja jatka työskentelyä tällä tavalla, kunnes koko lattia on käsitelty.

ELAPROOF / ELAPROOF S pinnoitteen menekin tulee olla vähintään n. 1,0 l/m2, jolloin kuivakalvonpaksuudeksi muodostuu vähintään noin 0,6 mm. Suosittelemme myös levyalustoilla vedeneristyksen toteuttamista kahdella erillisellä levityskerralla, jolloin kunkin levityskerran märkäkalvonpaksuus on 0,5 mm (0,5 l/m2).

Ylösnostot

Pinnoitteen nostaminen ylös seinälle jalkalistaksi toteutetaan myös ennen varsinaisen pinnoitustyön aloittamista. Asennuksen kuivuttua siten, ettei ELAPROOF / ELAPROOF S pinnoite enää vaurioidu kosketuksesta, toteutetaan pinnoitteen seinälle jalkalistaksi nostettava osuus ELAPROOF + SAND lattiapinnoitteella. Tarvittaessa ylösnostojen toteuttamiseen voi käyttää korkeampi viskoosista ELAPROOF + SAND seinäpinnoitetta.

Sekoita ELAPROOF + SAND pinnoitteet ennen työn aloittamista, käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.

Rajaa teippaamalla ylös nosto haluttuun korkoon. Levitä ELAPROOF + SAND lattiapinnoitetta teräslastalla lattian ja seinänliitoskohdasta rajausteippiin saakka.
Tasoita levitetty ELAPROOF + SAND lattiapinnoite riittävään tasaisuuteen ja poista rajausteippi tämän jälkeen.

Pinnoitus

Ennen pinnoittamisen aloittamista ELAPROOF + SAND lattiapinnoite tulee sekoittaa. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.

ELAPROOF / ELAPROOF S pinnoitteella vedeneristetty alusta pinnoitetaan ELAPROOF + SAND (M1 / EC 1) lattiapinnoitteella. Pinnoite levitetään alustaan teräslastalla.

ELAPROOF + SAND lattiapinnoite levitetään alustaan kahdella erillisellä levityskerralla. Kunkin levityskerran menekin tulee olla vähintään n. 2,0 kg/m2, jolloin kokonaismenekiksi muodostuu vähintään 4,0 kg/m2. Toteutuneen kuivakalvonpaksuuden tulee olla min. 2,0 mm.

ELAPROOF + SAND pinnoituskertojen välinen kuivumisaika riippuvat suuresti asennuspaikalla vallitsevista olosuhteista. Olosuhteiden ollessa n. + 20 °C, 50 % RH voidaan toinen levityskerta suorittaa n. 5 h kuluttua ensimmäisestä levityksestä. Matalampi lämpötila ja korkeampi ilmankosteus pidentävät merkittävästi kuivumisaikaa.

Kahteen kertaan levitetty ELAPROOF + SAND lattiapinnoitus on jatkokäsittelykelpoinen n. 12 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH.

Pintalakkaus

Kuivunut ELAPROOF + SAND tuotteella karhennettu lattiapinnoite käsitellään kirkkaalla ELACOAT TOPCOAT – tai sävytetyllä ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakalla puhtaanapidon ja huoltamisen helpottamiseksi.

Pintalakkauksessa sekoitetaan ensin pintalakan komponentti A 1 – 2 minuuttia, tämän jälkeen lisätään sekoitettuun A-komponenttiin kovettaja komponentti B ja sekoitetaan uudelleen 2-3 minuuttia. Käytä sekoitukseen esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilää.

Seos levitetään kuivuneen ELAPROOF+ SAND pinnoitteen päälle lyhytnukkaisella telalla (6 – 7 mm) ristiin telaamalla. Pintalakan menekki on n. 110 – 200 g/m2/levityskerta, riippuen valitun ELAPROOF + SAND pinnoitteen karkeusasteesta. Pintalakka on kävelykuiva n. 16 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH. Täysi mekaanisen rasituksen kesto saavutetaan em. olosuhteissa n. 4 vrk:n päästä sekä täysi kemiallinen kesto n. 7 vrk:n päästä.

Build Care Oy omaa kaikki oikeudet tähän pinnoitustyömenetelmään. Suunnittelijat voivat käyttää tätä pinnoitustyömenetelmää vapaasti korjaus- ja pinnoitussuunnitelmia laatiessaan!

TUTUSTU AINA MYÖS PINNOITUSTYÖMENETELMÄSSÄ ESITETTYJEN TUOTTEIDEN TUOTESELOSTEISIIN ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 03/2023 | JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy