7.4 Harkkorakenteisen muurin rouhepinnoitus

Yleistä

Tämä pinnoitustyömenetelmä on ohjeellinen ja käsittelee harkkorakenteisen muurin pinnoitusta ELAPROOF + SAND sokkelin pinnoitusjärjestelmällä. ELAPROOF + SAND sokkelin pinnoitusjärjestelmä koostuu ELAPROOF PRIMER pohjusteesta ja ELAPROOF + SAND sokkelirouheesta. Tarvittaessa muuri voidaan vielä viimeistellä ELACOAT TOPCOAT RAL / ELACOAT TOPCOAT pintalakalla.
Pinnoitustyömenetelmä ei ole korjaussuunnitelma tai rakennesuunnitelma. Pinnoituksen kokonaissuunnittelu on aina kohdekohtaisen suunnittelijan vastuulla.

Alustan kunnostus

Riittävä veto- ja puristuslujuus on keskeinen tekijä pinnoitusaineiden toimivuudessa. Harkkorakenteinen muuri on tämän vuoksi suositeltavaa aina yli tasoittaa tarkoitukseen soveltuvalla laastilla tai tasoitteella ennen ELAPROOF + SAND sokkelirouheen levittämistä.
Tarvittaessa heikot kerrokset poistetaan riittävän tehokkailla mekaanisilla menetelmillä kuten hionta tai jyrsintä.

Alustan paikkaus ja tasoitus

Harkkopinnassa olevat mahdolliset kolot täytetään pinnoitusyhdistelmään soveltuvalla täytemassalla ennen pinnoittamista. Jos pinnoitettavassa harkkoalustassa on rosoisia tai epätasaisia alueita, ne on tasoitettava pinnoitusyhdistelmään soveltuvalla tasoitteella. On huomattava, että epätasaisuudet pyrkivät näkymään pinnoitetussa pinnassa.
Alustan korjaamiseen, oikaisuun ja tasoittamiseen saa käyttää ainoastaan erikoistuotteita, jotka täyttävät yllä mainitut puristus- ja vetolujuusvaatimukset. Edellä mainittujen tuotteiden soveltuvuus nestemäisenä levitettävän pinnoitteen alustaksi on aina varmistettava ko. tuotteen toimittajalta.

Harkkomuurin taustapuolen vedeneristys

ELAPROOF + SAND sokkelirouheella pinnoitetun muurin kosteustekninen toimivuus on varmistettava käsittelemällä muurin taustapuoli myös vesitiiviiksi. Helpoiten tämä toteutuu toteuttamalla vesitiiveys ELAPROOF pinnoitteella.
Noudata ELAPROOF pinnoitteella vedeneristystä toteutettaessa tämän pinnoitustyömenetelmän antamia ohjeita liittyen alustan esikäsittelyyn ja pohjustukseen.

Vedeneristys

Ennen vedeneristyksen aloittamista ELAPROOF pinnoite tulee sekoittaa. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa pinnoitteeseen sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.
Pohjustettu alusta pinnoitetaan ELAPROOF pinnoitteella. Pinnoite levitetään alustaan teräslastalla, telaamalla tai tarvittaessa korkeapaineruiskulla.
ELAPROOF pinnoite levitetään alustaan kahdella erillisellä levityskerralla. Kunkin levityskerran menekin tulee olla n. 0,9 l/m2 , jolloin kokonaismenekiksi muodostuu n. 1,8 l/m2 . Toteutuneen kuivakalvonpaksuuden on suositeltavaa olla n. 1,0 mm.
ELAPROOF pinnoitteen levityskertojen välinen kuivumisaika riippuvat suuresti asennuspaikalla vallitsevista olosuhteista. Olosuhteiden ollessa n. + 20 °C, 50 % RH voidaan toinen levityskerta suorittaa n. 5 h kuluttua ensimmäisestä levityksestä. Matalampi lämpötila ja korkeampi ilmankosteus pidentävät merkittävästi kuivumisaikaa.
Kahteen kertaan levitetty ELAPROOF pinnoite on jatkokäsittelykelpoinen n. 12 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH.

Maanpaine

Muureissa, joiden taustapuoleen kohdistuu maanpaine, tulee vedeneristeenä toimiva ELAPROOF pinnoite suojata eristelevyillä tai patolevyllä maanpaineen aiheuttamaa kulutusta vastaan. Eristelevyistä parhaiten tarkoituksessa toimivat PIR-eristelevyt. Patolevyä käytettäessä tulee huomioida sen asennussuunta. Vedeneristeen suojana toimiva patolevy tulee asentaa sileä puoli vedeneristeeseen päin, jolloin patolevyn nystermät eivät aiheuta painetta vedeneristeen suuntaan.

Pohjustus

Ennen pinnoittamista puhdistetut ja korjatut betonialustat pohjustetaan ELAPROOF PRIMER pohjusteella laimennettuna 1:2 vedellä (1 osa pohjustetta : 2 osaa vettä). Pohjuste voi olla nihkeää ennen ELAPROOF + SAND sokkelirouheen levittämistä.

Pinnoitus

Ennen pinnoittamisen aloittamista ELAPROOF + SAND sokkelirouhe tulee sekoittaa. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.
Pohjustettu alusta pinnoitetaan ELAPROOF + SAND (M1 / EC 1) sokkelirouheella. Sokkelirouhe levitetään alustaan teräslastalla.
Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi ELAPROOF + SAND sokkelirouhe suositellaan levitettäväksi alustaan kahdella erillisellä levityskerralla. Kunkin levityskerran menekin on suositeltavaa olla n. 1,0 kg/m2 , jolloin kokonaismenekiksi muodostuu n. 2,0 kg/m2 . Toteutuneen kuivakalvonpaksuuden on suositeltavaa olla n. 1,0 mm.
ELAPROOF + SAND sokkelirouheen levityskertojen välinen kuivumisaika riippuvat suuresti asennuspaikalla vallitsevista olosuhteista. Olosuhteiden ollessa n. + 20 °C, 50 % RH voidaan toinen levityskerta suorittaa n. 5 h kuluttua ensimmäisestä levityksestä. Matalampi lämpötila ja korkeampi ilmankosteus pidentävät merkittävästi kuivumisaikaa. Kahteen kertaan levitetty ELAPROOF + SAND sokkelirouhe pinnoitus on jatkokäsittelykelpoinen n. 12 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH.

Pintalakkaus

Tarvittaessa kuivunut ELAPROOF + SAND sokkelirouhe pinnoitus käsitellään kirkkaalla ELACOAT TOPCOAT tai sävytetyillä ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakoilla puhtaanapidon ja huoltamisen helpottamiseksi tai halutun värisävyn saavuttamiseksi.
Pintalakkauksessa sekoitetaan ensin pintalakan komponentti A 1 – 2 minuuttia, tämän jälkeen lisätään sekoitettuun A-komponenttiin kovettaja komponentti B ja sekoitetaan uudelleen 2-3 minuuttia. Käytä sekoitukseen esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilää.
Seos levitetään kuivuneen ELAPROOF + SAND sokkelirouheen päälle lyhytnukkaisella telalla (6 – 7 mm) ristiin telaamalla. Pintalakan menekki on n. 110 – 200 g/m2 /levityskerta, riippuen valitun ELAPROOF + SAND sokkelirouheen karkeusasteesta. Pintalakka on kuiva n. 16 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH. Täysi mekaanisen rasituksen kesto saavutetaan em. olosuhteissa n. 4 vrk:n päästä sekä täysi kemiallinen kesto n. 7 vrk:n päästä.
HUOM! Jotkut ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakkojen värisävyt saattavat vaatia 2 – 3 käsittelykertaa riittävän peittoasteen saavuttamiseksi! Katso erillinen taulukko ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakkojen peittävyydestä.

Build Care Oy omaa kaikki oikeudet tähän pinnoitustyömenetelmään. Suunnittelijat voivat käyttää tätä pinnoitustyömenetelmää vapaasti korjaus- ja pinnoitussuunnitelmia laatiessaan!

TUTUSTU AINA MYÖS PINNOITUSTYÖMENETELMÄSSÄ ESITETTYJEN TUOTTEIDEN TUOTESELOSTEISIIN ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 01/2022 | JK

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy