ElaProof Classic H Käyttöohje

Esityöt

 • Pinta on puhdistettava huolellisesti liasta, hiekasta, pölystä, irtovedestä, rasvasta sekä vanhoista maali-, pinnoite- ja ruostekerroksista.
 • Puhdistukseen voi käyttää painepesuria ja/tai harjaa.Huom! Asbestia sisältävien materiaalien pesu vaatii asbestiluvan.
 • Pohjustus ElaProof Primerilla tarvittaessa. Pohjustusta suositellaan käytettäväksi huokoisilla pinnoilla kuten betonilla.
 • Käytä tarvittaessa suojavarusteita esitöissä. ElaProofin levityksessä ei tarvita erityisiä suojavarusteita, mutta suositeltavaa on käyttää esim. silmäsuojaimia.
 • Ennen asennusta sekoita tuote huolellisesti esim. porakoneeseen kiinnitetyllä lankavispilällä. Sen ominaisuudet vähentävät merkittävästi ilman muodostumista tuotteeseen.

Reikien, halkeamien ja saumojen paikkaus

 • Pienet reiät ja halkeamat eivät vaadi erityistoimia vaan ne voidaan silloittaa ElaProof-massalla.
 • Isommat reiät ja saumat (yli 2 mm, syvyys yli 5 mm) suositellaan paikattavan ElaProof tukikankaan avulla. Levitä ElaProofia paikattavan alueen ympärille. Paina tuoreeseen massaan tukikangas. Varmista lastan avulla, ettei tukikankaaseen jää ryppyjä ja että tukikangas tarttuu kunnolla massaan. Levitä päälle vielä kerros ElaProofia.

Levitys

 • ElaProofin käyttölämpötila (ilma ja pinta) yli +10 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
 • ElaProof Classic H:n levitys onnistuu helposti tavallisilla käsityökaluilla, kuten lastalla, pensselillä tai lyhytkarvaisella telalla.
 • Tarvittaessa tuotetta voi laimentaa 1 – 2 painoprosenttia (15 litran astiaan 1,7 – 3,4 dl). Mikäli laimennat tuotetta, niin aloita pienellä vesimäärällä ja lisää tarvittaessa.
 • Pinnoitemassan menekki riippuu pinnan tasaisuudesta ja huokoisuudesta. Tyypillisesti sileälle pinnalle tarvitaan pinnoitemassaa 1,0 l/m2 ja erittäin karkealle betonipinnalle 1,8 l/m2. Riittävä kerrospaksuus varmistaa pinnoituksen kestävyyden – suositeltu kuivakalvopaksuus on 1 mm.
 • ElaProof Classic H voidaan levittää yhtenä tai useampana kerroksena.
 • Tuotetta on mahdollista käyttää myös uusilla betonialustoilla, joissa on vielä jäännöskosteutta jäljellä. Tällöin max. kosteuspitoisuus on 90 % RH mitattuna arviointisyvyydestä A, RT-kortin 103333 ohjeiden mukaisesti. Betonin pintaosien tulee tällöin olla arviointisyvyyttä A kuivempia pinnoitushetkellä. Mikäli kyseessä on betonialusta, joka on jälkikäteen kastunut esim. sateen vaikutuksesta, tulee kosteuspitoisuuden olla arviointisyvyydessä A max. 85 % RH ja betonin pintaosan kosteuspitoisuus max. 75 % RH. Tiiviiden alustojen kuten pelti- ja huopakattojen tulee olla kuivia pinnoitushetkellä.

Kuivuminen

 • ElaProofin kuivuminen on veden haihtumista.
 • Kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta, pohjan imukyvystä ja ympäristön lämpötilasta, kastepisteestä ja suhteellisesta kosteudesta.

Kuivumisaika

 • Kosketuskuiva (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 3 – 4 h
 • Kosketuskuiva (+6°C, 25% RH, 1,5 l/m2) 40 h
 • Täysin kuivunut (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 1 vrk
 • Täydet mekaaniset ominaisuudet (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 3 viikkoa
 • Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden muutos vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan. Matalassa lämpötilassa ja korkeassa ilmankosteudessa kuivumisaika saattaa olla useita vuorokausia, jonka aikana pinnoitetta tulee suojella sateelta ja jäätymiseltä.

Työkalujen puhdistus ja jätteenkäsittely

 • Puhdista työkalut ja ympäröivät pinnat heti vedellä. Kuivunut massa voidaan poistaa mekaanisesti tai orgaanisilla liuottimilla (esim. ksyleeni).
 • Pakkauksen voi hävittää energiajätteenä. Pakkauksen ja kuivuneen ElaProofin voi hävittää tavallisena sekajätteenä.

Huomioitavaa

 • Säilytä ElaProof +10 °C … +40 °C lämpötilassa. Tuote ei saa jäätyä. Säilytettävä auringonvalolta suojattuna.
 • Tuote säilyy avaamattomana vähintään 12 kk oikein varastoituna. Sulje avattu purkki huolellisesti säilyvyyden parantamiseksi.
 • ElaProof voidaan päällemaalata yleisimmillä vesiohenteisilla, elastisilla ja hengittävillä maaleilla. ElaProofin ja maalin yhteensopivuus on testattava.
 • Kysy lisää teknisestä tuestamme puh. 020 790 2710 tai info@buildcare.fi.
 • ElaProof H on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 2/2024 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy