ElaProof Indoor PRO S – ruiskumassa sisäkäyttöön – tekniset tiedot

Ominaisuudet (märkätuote) • Standardi

• Materiaali: vesipohjainen kopolymeeridispersio
• Värit: 10 l: valkoinen ja harmaa • 160 l: valkoinen, harmaa ja musta *)

Tuote on CE-merkitty rakennustuotteena EN 13813 ja EN 1504-2 harmonisoitujen tuotestandardien mukaisesti

• Tuotevalikoima: telattava ja ruiskutettava massa • Pakkaukset 10 l ja 160 l
• Pohjamateriaalit: kaikki rakennusmateriaalit, mm. betoni, metalli, alumiini, muuratut rakenteet, sementtipohjaiset tasoitteet, rakennuslevyt, lasi ja kangas
• Kuiva-ainepitoisuus: 65,5 ± 1 % • ISO 3251:2008
• Happamuus (pH): 8-9

• Suositeltava kuivakalvopaksuus:
• Ilmatiivistys min. 0,5 mm
• Radonsuojaus min. 0,8 mm

• Käyttölämpötila: yli +10°C
• Kuivumisaika: (+20°C, 50% RH, 1,0 l/m²) 3 – 4 h
• Tartuntalujuus: 1 – 4 N/mm² • EN 1542:1999, EN ISO 4624
• Murtovenymä: 1135 % • ISO 527-2 soveltaen
• Kulumiskestävyys: < 3000 mg • EN ISO 5470-1 (Taber kulutustesti)
• Iskunkestävyys: luokka I • EN ISO 6272-1
• Halkeaman silloituskyky: 13,9 mm (+22°C, 50 % RH, paksuus 0,6 mm) • EN 1062-7, menetelmä A soveltaen, luokka A5
• Repimislujuus: 9,3 ± 1,3 MPa/m² • ISO 527-1:1993
• Vesihöyrynläpäisevyys: δ, kg/(m·s·Pa) 1,05 x 10-13 • EN 12572
 Diffuusionvastus, Sd-arvo: 0,56 • EN 12572
 Paloluokka: C-s1,d0 • EN 13501-1
• Vedenläpäisevyys: 0,03 kg/m²h, täyttää luokan W3 pieni vedenläpäisevyys • SFS EN 1062-3
• Ilmantiiveys: Tiivis • Vahanen Rakennusfysiikka, 2018
• Radontiiveys: Tiivis • SP Method 3873, RISE, Ruotsi, 2017

Emissioluokitukset:
• M1 • Eurofins, Tanska, 2019
• Emicode EC1 • Eurofins, Tanska, 2019

• Varastointiaika: 12 kk (valmistuspäivä merkitty pakkaukseen)
• Säilytys: Tuote ei saa jäätyä. Suojattava auringonvalolta.

*) Päällemaalattavissa useimmilla vesipohjaisilla, hengittävillä ja elastisilla maaleilla.

Päivitetty: 1/2024 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy