ElaProof-pinnoitetun katon huolto-ohje

Jotta varmistetaan ElaProof-pinnoitteen teknisten ominaisuuksien toimivuus, suosittelemme tekemään tarkistuksen katolla säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa.

  • Pinnoitteen tarkistus keväällä ja syksyllä.
  • Poista kaikki roskat ja lehdet kattopinnoilta, läpivienneistä sekä sadevesijärjestelmästä.

Mikäli havaitset ulkopuolisen vahingon pinnoituksessa, niin toimi seuraavasti:

  • Poista vahingoittunut ElaProof-pinnoite
  • Pinnoita alue uudelleen ElaProof H-käsimassalla
  • Käytä tarvittaessa ElaProof tukikangasta tai ElaProof ROOF vahvikekangasta

Mikäli ElaProof-pinnoitus vaatii pesua, niin:

  • Käytä pesuun vettä ja pehmeää harjaa
  • Tarvittaessa voit käyttää pesuainetta, esim. BioComb Puhdas Katto
  • Emme suosittele painepesurin käyttöä katon pesussa. Liian suuri vedenpaine saattaa vaurioittaa pinnoitusta.

Päivitetty: 06/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy