ElaProof S-Ruiskumassa käyttöohje

Korkeapaineruiskun minimi vaatimukset

 • ElaProof S levitetään korkeapaineruiskutuksena min. 200 barin paineella. Ruiskun tuottokyky min. 6 l/min.

Ruiskutuksen esityöt

 • Pinta on puhdistettava huolellisesti liasta, hiekasta, pölystä, irtovedestä, rasvasta sekä vanhoista maali-, pinnoite- ja ruostekerroksista.
 • Puhdistukseen suosittelemme painepesua vähintään 200 barin paineella. Huom! Asbestia sisältävien materiaalien pesu vaatii asbestiluvan.
 • Varmista saumojen ja läpivientien tiiveys ElaProof H-käsimassalla ennen ruiskutusta!
 • Ennen työn aloittamista tarkista aina mahdollinen kohteen pintamateriaalin mukainen pinnoitustyömenetelmä. Tiivistä pystysaumat ja -pinnat ElaProof H:lla. Käytä tarvitaessa tukikangasta. Tiivistä läpiviennit, halkeamat ja jatkoskohdat ElaProof H:lla ja ElaProof tuki- tai ROOF vahvikekankaalla alla olevan ohjeen mukaisesti.
 • Elementtisaumojen tiivistämiseen ja suurempien halkeamien korjaukseen suosittelemme käsittelyä ElaProof H-käsimassalla ennen ruiskutusta: 1) pinnanpuhdistus, 2) pohjasively ElaProof H-käsimassalla, 3) vahvikekankaan telaus tuoreeseen massaan ja 4) ElaProof H-pintasively.
 • Pohjustus ElaProof Primerilla tai ElaProof ROOF Primerilla tarvittaessa. Pohjustusta suositellaan huokoisille materiaaleille kuten uudet tai vanhat betonipinnat, mineriitti, rapatut pinnat ja kipsi. Käsittely parantaa ElaProofin tartuntaa alustaan ja estää ilmakuplien syntymistä. Pintaan nousevat ilmakuplat ovat usein merkki liian vähäisestä pohjustuksesta. ElaProof Primer sopii sisä- ja ulkokäyttöön.

Työmaan suojaus

 • Suosittelemme varmistamaan tarpeelliset roiskesuojaukset rakenteille sekä rakennuksen lähistöllä olevalle irtaimelle omaisuudelle. ElaProof (S ja H) on sinänsä myrkytön vesipohjainen pinnoite, joka ei aiheuta terveysriskejä, mutta mahdollisten roiskeiden puhdistaminen on työlästä.
 • Ennen työmaan aloitusta on suositeltavaa tarkistaa sää- ja tuuliolosuhteet sekä sääennuste.
 • Valmis ElaProof-pinnoitus on suojattava pakkaselta ja sateelta, kunnes kalvo on kuivunut. ElaProof S on kosketuskuiva noin 3-4 tunnin kuluttua asennuksesta (+20°C, RH 45 %, 1,5 l m/m2).

Ruiskutuksen esivalmistelut

 • Ruiskukalusto kannattaa sijoittaa työmaalla paikkaan, jossa se pystytään puhdistamaan ruiskutuksen päätyttyä painepesurilla.
 • Sekoita ElaProof S-ruiskumassa huolellisesti esim. porakoneeseen kiinnitetyllä lankavispilällä. Sen ominaisuudet vähentävät merkittävästi ilman muodostumista tuotteeseen. Mikäli ruiskumassa on hyvin jäykkää eikä lähde sekoittumaan, voi massan joukkoon lisätä vähitellen pieniä määriä vettä (yhteensä enintään 1 tilavuus-%). Massan tulee sekoittua koko tynnyrin alalta ja olla riittävän juoksevaa korkeapaineruiskua varten.

Työmaapöytäkirja

Asennuksen yhteydessä on täytettävä työmaapöytäkirja asennuksesta. Valmistaja ei voi todentaa ja vastata aineen toimivuudesta, jos sen asennusolosuhteita ja asennustapaa ei ole dokumentoitu asianmukaisesti.

Ruiskutus

 • ElaProofin käyttölämpötila on yli +10 °C.
 • Mahdollista levittää myös kostealle betonialustalle. Max. jäännöskosteus 90 % RH arvostelusyvyydestä A. Tiiviiden alustojen kuten pelti- ja huopakattojen tulee olla kuivia asennuksen alkaessa.
 • Täytä vesisaavi ja aseta ruiskun imuletku ensin vesisaaviin. Kytke ruiskuun paine ja ruiskuta pumpun läpi aluksi vettä ilman ruiskusuutinta. Siirrä imuletku ElaProof-ruiskumassatynnyriin ja liitä ruiskusuutin. Jatka ruiskutusta niin kauan, että vesi on poistunut ja ElaProof-massaa tulee tasaisesti ruiskusuuttimesta. Tämän jälkeen aloita ruiskumassan levitys käsiteltävälle pinnalle.
 • ElaProof S-ruiskumassa levitetään puhdistetulle pinnalle korkeapaineruiskutuksena. Käsiteltävä pinta voi olla kuiva tai kostea.
 • Mikäli ruiskutuksen aikana pidetään taukoja on ruiskupistooli hyvä upottaa vesiastiaan tauon ajaksi kuivumisen ja tukkeutumisen estämiseksi.

Ruiskun puhdistus

 • Ruiskutuksen päätyttyä ruiskun imuletku siirretään vesisaaviin ja ruiskupistoolista ruiskutetaan vettä läpi, kunnes pistoolista ei enää tule ElaProof pinnoitteen väriä. Tämän jälkeen ruiskusuutin ja pistooli sekä ruiskun imuletku ja suodatin pestään ulkopuolelta puhtaaksi. Pesussa voi käyttää veteen sekoitettua Pineline Tehopesu (Super Wash)-puhdistusainetta.

Huomioitavaa

 • Säilytä ElaProof +10 °C … +40 °C lämpötilassa. Tuote ei saa jäätyä. Säilytettävä auringonvalolta suojattuna.
 • ElaProof-pinnoitus on suojattava sateelta ja jäätymiseltä, kunnes se on kuiva. Kunnollista kalvonmuodostusta ei tapahdu, jos ElaProof-pinnoitus altistuu runsaalle kosteudelle tai pakkaselle ennen kuivumistaan.
 • Tekninen tuki: puh. 020 790 2710 tai info@buildcare.fi.
 • ElaProof S on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy