ElaProof PRO S – tekniset tiedot

Ominaisuudet (märkätuote) • Standardi

• Sideaine: vesipohjainen dispersiopolymeeri
• Värit: musta, valkoinen, harmaa, punainen, RR11, RR23 ja RR32 – päällemaalattavissa*)
• Tuote on CE-merkitty rakennustuotteena EN 13813 ja EN 1504-2 harmonisoitujen tuotestandardien mukaisesti
• Kuiva-ainepitoisuus: 65,5 ± 1 % • ISO 3251:2008
• Happamuus (pH): 8-9
• Tiheys: 1,17 ± 0,01 g/cm3 • ISO 2811-1:2016
• Tulenarkuus: ei syttyvä, ei leimahda
• Alin kalvonmuodostuslämpötila (MFFT): < 0°C
 Käyttölämpötila: yli +10°C
• Kuivumisaika
◦ Kosketuskuiva (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m²) 3 – 4 h
◦ Kosketuskuiva (+6°C, 25% RH, 1,5 l/m²) 40 h
◦ Täysin kuivunut (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m²) 1 vrk
◦ Täydet mekaaniset ominaisuudet (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m²) 3 viikkoa

• Varastointiaika: 
12 kk (valmistuspäivä merkitty pakkaukseen)
• Säilytys: Tuote ei saa jäätyä. Suojattava auringonvalolta.
*) Päällemaalattavissa useimmilla vesipohjaisilla, hengittävillä ja elastisilla maaleilla.

Ominaisuudet (pinnoite) • Standardi

• Paloluokka: C-s1,d0 ja BROOF (t2) • EN 13501-1 ja -5
• Tartuntalujuus, ilman primeria: 1 – 4 N/mm² • EN 1542:1999
• Vetolujuus: 2,3 N/mm² • ISO 527-1:1993
• Murtovenymä: 810 % • ISO 527-2 soveltaen
• Repimislujuus: 9,3 ± 1,3 MPa/m² • ISO 527-1:1993
• Shore A kovuus: 54 ± 4 • EN 868:2003
 Kulumiskestävyys: < 3000 mg • EN ISO 5470-1 (Taber kulutustesti)
• Iskunkestävyys: luokka I • EN ISO 6272-1

Halkeaman silloituskyky

◦ 10,1 mm (+22°C, 50 % RH, paksuus 0,6 mm) • EN 1062-7, menetelmä A soveltaen, luokka A5
◦ hyväksytty (-20°C, paksuus 0,6 mm) • EN 1062-7, menetelmä A soveltaen, luokka A4

• Vesihöyrynläpäisykyky: 18 g / m² / vrk • EN 12572
• Vesihöyrynläpäisevyys: δ, kg/(m·s·Pa) 9,63 x 10-13 • EN 12572
• Diffuusionvastus, Sd-arvo: 2,02 • EN 12572
• Vesitiiveys (+20°C, 14 vrk, 100 mm vesipatsas): tiivis • EN 1928

Lämpötilan kesto

◦ Pitkäaikainen: -30°C … +150°C
◦ Lyhytaikainen: enintään +190°C

Sään kestävyys

(UV, lämpö- ja kosteuskestävyys): erinomainen

Kemiallinen kestävyys

◦ Erinomainen alkalikestävyys
◦ Hyvä epäorgaanisten happojen kestävyys
◦ Rajoitettu orgaanisten happojen ja liuottimien kestävyys

• Sähkönjohtavuus: ei johda sähköä

Päivitetty: 2/2024 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy