ElaProof+SAND Seinäpinnoite käyttöohje

Esityöt ennen pinnoituksen aloittamista

Tuote soveltuu käytettäväksi useimmilla seinäpinnoilla sisä- ja ulkokäytössä. Seinäpintana voi olla mm. kipsilevy, betoni, keraaminen laatta, muovinen seinämatto, epoksi-, akryyli- ja polyuretaanimassa. Ennen pinnoitustyön aloittamista tutustu kohteesi pintamateriaali vaatimiin esitöihin.
Lataa ElaProof Pinnoitustyömenetelmä täältä.

Pinnoitus:

ElaProofin käyttölämpötila (ilma ja pinta) yli +10 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.

Tuotetta on mahdollista käyttää myös uusilla betonialustoilla, joissa on vielä jäännöskosteutta jäljellä. Tällöin max. kosteuspitoisuus on 90 % RH mitattuna arviointisyvyydestä A, RT-kortin 103333 ohjeiden mukaisesti. Betonin pintaosien tulee tällöin olla arviointisyvyyttä A kuivempia pinnoitushetkellä. Mikäli kyseessä on betonialusta, joka on jälkikäteen kastunut esim. sateen vaikutuksesta, tulee kosteuspitoisuuden olla arviointisyvyydessä A max. 85 % RH ja betonin pintaosan kosteuspitoisuus max. 75 % RH. Tiiviiden alustojen kuten pelti ja huopa tulee olla kuivia pinnoitushetkellä.

Sekoita ElaProof+SAND Seinäpinnoite ennen käyttöä. Käytä sekoittimessa lankavispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä. ElaProof+SAND Seinäpinnoite levitetään alustaan teräslastalla kahdella erillisellä levityskerralla. Kunkin levityskerran menekin tulee olla vähintään n. 1,0 kg/m2 jolloin kokonaismenekiksi muodostuu vähintään 2,0 kg/m2. Toteutuneen kuivakalvonpaksuuden tulee olla min. 1,0 mm. Pinnoituskertojen välinen kuivumisaika riippuu suuresti asennuspaikalla vallitsevista olosuhteista. Olosuhteiden ollessa n. +20°C, 50% RH voidaan toinen levityskerta suorittaa n. 5 h kuluttua ensimmäisestä levityksestä. Matalampi lämpötila ja korkeampi ilmankosteus pidentävät merkittävästi kuivumisaikaa. Kahteen kertaan levitetty ElaProof+SAND seinäpinnoitus on jatkokäsittelykelpoinen n. 12 h kuluttua olosuhteissa +20°C, 50% RH.

HUOM! Tarvittaessa tuotetta voi laimentaa 1 – 2 painoprosenttia (20 kg:n astiaan 2 – 4 dl). Mikäli laimennat tuotetta, niin aloita pienellä vesimäärällä ja lisää tarvittaessa.

Lakkaus:

Kuivunut ElaProof+SAND pinnoite voidaan tarvittaessa käsitellä kirkkaalla ELACOAT TOPCOAT tai sävytetyillä ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakoilla puhtaanapidon ja huoltamisen helpottamiseksi. Yksivärisiksi jäävissä kohteissa suosittelemme pintalakkausta sävytetyllä ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakalla mahdollisten ElaProof+SAND pinnoitteen värierojen tasaamiseksi. Sekoita pintalakka pakkauksen ohjeen mukaisesti.
Levitä pintalakka kuivuneen ElaProof+SAND pinnoitteen päälle lyhyt – nukkaisella telalla (6-7 mm) ristiin telaamalla. Pintalakan menekki on n. 110-200 g/m 2 /levityskerta, riippuen valitun ElaProof+SAND pinnoitteen karkeusasteesta.
Pintalakka on kävelykuiva n. 16 h kuluttua olosuhteissa + 20°C, 50% RH. Täysi mekaanisen rasituksen kesto saavutetaan em. olosuhteissa n. 4 vrk:n päästä sekä täysi kemiallinen kesto n. 7 vrk:n päästä.
HUOM! Jotkut ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakkojen värisävyt saattavat vaatia 2-3 käsittelykertaa riittävän peittoasteen saavuttamiseksi!
Katso erillinen taulukko ELACOAT TOPCOAT RAL pintalakkojen peittävyydestä.

Säilytys:

EI SAA JÄÄTYÄ ENNEN KÄYTTÖÄ. Tuote säilyy avaamattomana viileässä ja auringonvalolta suojattuna vähintään 12 kk.

Ennen käyttöä:

Tutustu ElaProof Pinnoitustyömenetelmiin osoitteessa: www.elaproof.com

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 11/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy