Testituloksia ElaProofista

ElaProof on suomalainen, useissa tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa testattu pinnoiteinnovaatio, josta on jo pitkäaikaisia käyttökokemuksia eri kohteissa.

ElaProof H/S halkeaman silloituskyky: 10,1 mm kuivapaksuus 0,6 mm • EN 1062-7

ElaProof Indoor halkeaman silloituskyky: 13,9 mm kuivapaksuus 0,6 mm • EN 1062-7

ElaProofin tartuntalujuus laatasta betoniin (20°C): 0,93 – 1,3 N/mm²

ElaProof H/S vesihöyrynläpäisevyys: kalvopaksuus 0,6 mm • EN 12572:  9,63 x 10-13(δ  kg/(m • s • Pa))

ElaProof Indoor vesihöyrynläpäisevyys: kalvopaksuus 0,6 mm • EN 12572:  1,05 x 10-13(δ  kg/(m • s • Pa))

ElaProofin vesihöyrynvastus: kalvopaksuus 0,6 mm • EN 12572: 5,83 x 109 (Zp = m² • s • Pa/kg)

ElaProof H/S diffuusionvastus: kalvopaksuus 0,6 mm • EN 12572: Sd-arvo 2,02 m

ElaProof Indoor diffuusionvastus: kalvopaksuus 0,6 mm • EN 12572: Sd-arvo 0,56 m

ElaProofin ilmatiiveys: Tiivis. Ilmatiiveys on tutkittu merkkiainetutkimuksin Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n toimesta. Tutkimuksissa todettiin ElaProofin olevan ilmatiivis ja toimivan hyvin ilmatiivistystuotteena.

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy