6.6 Coating of a bathroom with epoxy floor

General

This coating work method is indicative and deals with the coating of a floor coated with epoxy in the bathroom with the ELAPROOF + SAND system. The ELAPROOF + SAND floor covering system consists of ELAPROOF PRIMER primer, ELAPROOF + SAND floor covering and ELACOAT TOPCOAT RAL / ELACOAT TOPCOAT topcoat.

The coating work method is not a repair plan or a construction plan. The overall design of the coating is always the responsibility of the site-specific designer.

Platform refurbishment

The floor coated with epoxy in the bathroom must be less than 10 years old during the coating phase, based on Finnish RIL 107-2012 guideline. Please check if there are any similar restrictions in the local regulations and follow those.

Any cracks in the epoxy-coated bathroom floor are first treated by soldering them. After the solder resin has dried, the floor coated with epoxy is mechanically sanded.

The sanded epoxy-coated floor is washed with a general-purpose cleaner and rinsed with plenty of water. The cleaned floor is allowed to dry for at least 2 hours before starting the coating.

Sealing

If necessary, the seals of all structural joints and boundary points such as bushings and columns, etc. are implemented with a combination of ELAPROOF INDOOR + ELAPROOF BASE FABRIC.

ELAPROOF INDOOR must be mixed before starting the seals. Use a whisk in the mixer that does not take air into the sealant when mixing, e.g. COLLOMIX KR series mixing paddle.

Apply ELAPROOF INDOOR sealant with a brush and press ELAPROOF BASE FABRIC onto the fresh compound so that all air escapes under the support fabric. Apply another coat of ELAPROOF INDOOR.

If the sealable bushings allow the pre-formed bushing to be threaded over the bushing into a collar, the bushings can be shaped, if necessary, for example, by cutting from N1 or N2 category geo-textiles, unless the ELAPROOF BASE FABRIC is wide enough to carry the penetration. ELAPROOF ROOF series reinforcement fabrics, available in widths of 150 mm, 350 mm, and 1000 mm, can also be used for seals.

Coating

Before starting the coating, the ELAPROOF + SAND floor covering must be mixed. Use a mixing paddle in the mixer that does not take air into the sealant when mixing, eg COLLOMIX KR series mixing paddle.

The primed substrate is coated with ELAPROOF + SAND (M1 / EC 1) floor coating. The coating is applied to the substrate with a steel spatula.

ELAPROOF + SAND floor covering is applied to the substrate in two separate applications. The consumption of each application must be at least approx. 2.0 kg / m2 , in which case the total consumption is approx. 4.0 kg / m2 . The actual dry film thickness must be min. 2.0 mm.

The drying time between coats of ELAPROOF + SAND depends largely on the conditions at the installation site. At conditions of approx. + 20 °C, 50% RH can be applied a second time approx. 5 h after the first application. Lower temperatures and higher humidity significantly extend the drying time.

The ELAPROOF + SAND floor covering applied twice can be applied after approx. 12 hours in conditions + 20 °C, 50 % RH.

Topcoat

The dried ELAPROOF coating is treated with clear ELACOAT TOPCOAT or tinted ELACOAT TOPCOAT RAL topcoats to facilitate cleaning and maintenance. For monochromatic floors, we recommend topcoating with tinted ELACOAT TOPCOAT RAL topcoat to even out any colour differences in the ELAPROOF + SAND coating. On flaked floors, we recommend flaking with ELAPROOF Art&Deco Colour Chips on wet ELACOAT TOPCOAT RAL topcoat and, after drying, finishing with clear ELACOAT TOPCOAT topcoat.

In the topcoat, the topcoat component A is first mixed for 1 to 2 minutes, then the hardener component B is added to the mixed A component and mixed again for 2-3 minutes. Use, for example, the COLLOMIX KR series mixing paddle for mixing.

The mixture is applied on top of the dried ELAPROOF coating with a short-pile roller (6 – 7 mm) by cross-rolling. The consumption of the topcoat is approx. 110 – 200 g / m2 / application, depending on the degree of roughness of the selected ELAPROOF + SAND coating. The topcoat is dry to dry after approx. 16 h at + 20 °C, 50% RH. The full duration of mechanical stress is achieved under the above conditions in about 4 days and the full chemical duration in about 7 days.

NOTE! Some shades of ELACOAT TOPCOAT RAL topcoats may require 2 to 3 coats to achieve sufficient coverage! See a separate table for the coverage of ELACOAT TOPCOAT RAL topcoats.

Build Care Oy owns all rights to this coating work method. Designers are free to use this coating work method when creating repair and coating plans!

ALWAYS READ THE PRODUCT DESCRIPTIONS FOR THE PRODUCTS PRESENTED IN THE COATING WORK METHOD BEFORE STARTING THE INSTALLATION!

Structural drawings

All structural drawings related to ElaProof products in DWG and PDF format from the ProdLib-service.

Updated: 12/2021 | JKo

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy