ELACOAT TopCoat and TopCoat RAL Floor maintenance and cleaning instructions

Floor maintenance and cleaning instructions for ELACOAT TOPCOAT and ELACOAT TOPCOAT RAL coated floors

General info

Coated floors must be carefully protected during construction, thus ensuring the quality of the coatings and good maintenance.

Commissioning cleaning

Commissioning cleaning can be done approximately 1 week after the floor is coated.

Note! If there is dust on the floor during construction, remove it first with Sani Calc free.

Detergent: Sani Calc free

Dosage:       10–25 ml / 5 l cool water

Wash the floor with a purple or green Twister disc. If necessary, use an indirect cleaning method (= the suction nozzle is kept raised and the suction motor is turned off on the first run. On the second run, the suction nozzle is lowered and the floor is washed normally).

Maintenance cleaning with a mop

The floor is cleaned using a soft brush or if a washing machine is used, a soft disc is also recommended. 

Detergent: Jontec 300- series products
Dosage: 5–10 ml / 5 l cool water

Wet or damp mop the floor with a microfiber mop or dryer squeegee.

Maintenance cleaning by machine

Detergent: Water

Wash the floor according to how dirty it is with either a purple or a green Twister disc.

If necessary, use an indirect cleaning method (= the suction nozzle is kept raised and the suction motor is turned off on the first run. On the second run, the suction nozzle is lowered and the floor is washed normally).

Periodic cleaning

Detergent: Water

Wash the floor with a yellow Twister disc. If necessary, use an indirect cleaning method (= the suction nozzle is kept raised and the suction motor is turned off on the first run. On the second run, the suction nozzle is lowered and the floor is washed normally). Use the yellow Twister disc for very dirty and scratched floors/areas, e.g. in front of the serving line, entrance halls, etc. Repeat the same with the green Twister.

Please note!

Stop the dirt at the door

Most of the dirt comes from outside. Stop the dirt already at the door with an efficient and sufficient carpet system.

Commissioning cleaning

Timely and correctly performed commissioning cleaning is the basis of maintenance and periodic care. On average, commissioning cleaning can be done approximately 1 week after the floor is coated. The floor is completely resistant to mechanical stress after 7 days and completely resistant to chemical stress after 28 days.

Maintenance and periodic cleaning

Prefer mechanical methods for floor maintenance. Regular and sufficient use of a combination machine is an efficient and quick way to keep the floors in good condition and, together with periodic cleaning, postpones the need for basic cleaning.

Indirect method in the use of a combination machine

The suction nozzle is kept raised and the suction motor is switched off during the first run. On the second run, the suction nozzle is lowered and the floor is washed normally.

Furniture

Use felt paws on furniture to avoid scratches. Use a floor protector under the chairs to avoid wear marks.

Stains

Remove stains fresh. Use ready-made stain remover or e.g. Jontec Forward free. Apply the stain removal solution to the stain and let it act for 1–3 min. Rub lightly, wipe the stained area clean, rinse with water and dry. When choosing the right product, contact a Diversey representative if necessary.

Structural drawings

You can find all structural drawings related to ElaProof products in DWG and PDF format in the ProdLib-service.

Updated: 04/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy