ELACOAT TopCoat RAL – Technical Information

ELACOAT TOPCOAT RAL is a water-based, pigmented, silk-matte 2-component topcoat based on high-quality, aliphatic and low-emission PU resin. The product is used as a top coat over the elastic ElaProof coating. A surface varnish provides a more durable and easier-to-maintain surface for the floor. The product can also be used like paint on e.g. concrete floors or wall surfaces that require special durability.

ELACOAT TOPCOAT RAL is colorfast and weather-resistant. It is resistant to fuels and lubricating oils, most solvents and many other chemicals. Stains may remain on the surface varnish during some exposures, but they do not affect the technical properties of the surface varnish. Depending on the installation method, a fine structure may appear in the surface varnish, which does not, however, affect the technical properties of the surface varnish. We recommend doing a trial coating before starting the actual work.

When applying bright or colorful shades, we recommend applying two layers to increase coverage. It would also be desirable for the material below to be close to the same tone.

Package size:

  • 3,375 kg (3 kg A-component and 0,375 kg B-component)
  • 9 kg (8 kg A-component and 1 kg B-component)

Mixing ratio: A:B 100:12,5

Consumption: 90–200 g/m2, depending on the roughness of the substrate

Working time: ca. 60 min after mixing the components

Working temperature: +15–25 °C (min 3 °C above the dew point)

Permissible air relative humidity during work: 40–75 % RH

Walkable: ca. 16 h (+ 20 °C)

Completely stress-resistant:

  • mechanical 4 days (+ 20 °C)
  • chemical 7 days (+ 20 °C)

Viscosity: n. 700–1500 Mpas

Density: ca. 1,1 g/cm³

Color: several colours

Storage period: 12 months in unopened original packaging

Storage: +10–25 °C in dry place, avoid direct sunlight, protect from freezing

01/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy