ElaProof S – Technical information

Specifications (wet product) • Standard

 • Binding agent: waterborne polymer dispersion
 • Colours: black, white, grey, red, RR11, RR23 and RR32 – can be painted over*)
 • The product is CE marked as a construction product in accordance with the harmonized product standards EN 13813 and EN 1504-2
 • Dry matter content: 65,5 ± 1 % • ISO 3251:2008
 • Acidity (pH): 8-9
 • Density: 1,17 ± 0,01 g/cm3 • ISO 2811-1:2016
 • Flammability: does not ignite, does not flash
 • Minimum Film Formation Temperature (MFFT): < 0°C
 • Operating temperature: over +10°C
 • Drying time    
 • ◦ Touch dry (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 3 – 4 h
 • ◦ Touch dry (+6°C, 25% RH, 1,5 l/m2) 40 h
 • ◦ Fully dry (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 1 vrk
 • ◦ Full mechanical properties (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 3 weeks
 • Storage time: min. 12 months (see package for manufacturing date)
 • Storage: Product must not freeze. Protect for direct sunlight.

*) Can be painted over with most water-based, breathable and elastic paints.

Features (coating) • Standard

 • Fire class: C-s1,d0 and BROOF (t2) • EN 13501-1 and -5
 • Adhesion strength, without primer: 1 – 4 N/mm2 • EN 1542:1999
 • Tensile strength: 2,3 N/mm² • ISO 527-1:1993
 • Elongation at break: 810 % • ISO 527-2 applying
 • Tear strength: 9,3 ± 1,3 MPa/m² • ISO 527-1:1993
 • Shore A hardness: 54 ± 4 • EN 868:2003
 • Wear resistance: <3000 mg • EN ISO 5470-1 (Taber wear test)
 • Impact resistance: class I • EN ISO 6272-1
 • Crack bridging ability
 • ◦ 10,1 mm (+22°C, 50 % RH, thickness 0,6 mm) • EN 1062-7, method A applying, class A5
 • ◦ approved (-20°C, thickness 0,6 mm) • EN 1062-7, method A applying, class A4
 • Water vapor permeation: 18 g / m² / day • EN 12572
 • Water vapor diffusion coefficient: δ, kg/(m·s·Pa) 9,63·10-13 • EN 12572
 • Diffusion resistance, Sd-value: 2,02 • EN 12572
 • Water tightness (+20°C, 14 day, 100 mm water immersion): tight • EN 1928
 • Temperature resistance                    
 • ◦ Long term: -30°C … +150°C
 • ◦ Short term: max. +190°C
 • Weather resistance (UV, thermal and moisture resistance): excellent
 • Chemical resistance
 • ◦ Excellent alkaline resistance
 • ◦ Good inorganic acid resistance
 • ◦ Limited resistance to organic acids and solvents
 • Electrical conductivity: does not conduct electricity

Updated: 11/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy