ElaProof+SAND Plinth protection instructions for use

ElaProof + SAND Floor Covering is M1 approved. It is suitable for indoor and outdoor use e.g. terraces, stairs, balconies and bathrooms.
In the product, the ElaProof coating and the sand are in a ready-to-use mixture. There are three sand sizes to choose from: fine, medium rough and rough

Prelimenary work before coating

The product is suitable for use on most concrete and lightweight gravel blocks for outdoor use. Before starting the coating work, familiarize yourself with the preliminary work required for the surface material of your site. Download the ElaProof Coating method for Plinths at: www.elaproof.com

Coating:

Mix ElaProof+SAND Plinth Protection before use. Use a whisk in the mixer that does not take air into the sealant when mixing. ElaProof+SAND Plinth Protection is applied to the substrate with a steel trowel in two separate applications. The consumption of each application must be at least approx. 1.0 kg/m2, in which case the total consumption is at least 2.0 kg/m2. The final dry film thickness must be min. 1.0 mm. The drying time between layers is highly dependent on the conditions at the installation site. Under conditions of about +20°C, 50% RH, application can be performed about 5 hours after the first application. Lower temperatures and higher humidity significantly extend the drying time. The ElaProof + SAND Plinth Protection, applied twice, can be applied after approx. 12 h at + 20°C, 50% RH.

NOTE! If necessary, the product can be diluted 1 to 2 percent by weight (2 to 4 dl for a 20 kg container). If you dilute the product, start with a small amount of water and add more if necessary.

Varnishing:

If necessary, the dried ElaProof + SAND coating can be treated with clear ElaProof TopCoat or coloured ElaProof TopCoat RAL topcoats to facilitate cleaning and maintenance. For monochrome applications, we recommend topcoating with ElaProof TopCoat RAL topcoat to compensate for any color differences in the ElaProof + SAND coating. Mix the topcoat according to the instructions on the package.
Apply the top coat to the dried ElaProof+SAND coating with a short-pile roller (6-7 mm) by cross-rolling. The consumption of the topcoat is approx. 110-200 g /m2/ application, depending on the degree of roughness of the selected ElaProof+SAND coating. The topcoat is walking dry after approx. 16 h at +20°C, 50% RH. The full duration of mechanical stress is achieved under the above conditions in about 4 days and the full chemical duration in about 7 days.

Note:

Some shades of ElaProof TopCoat RAL topcoats may require 2-3 coats to achieve sufficient coverage! See a separate table for the opacity of ElaProof TopCoat RAL topcoats

Storage:

MUST NOT FREEZE BEFORE USE. The substance will keep unopened in a cool place away from sunlight for at least 12 months.

Before use:

Please, check out ElaProof Coating work methods at: www.elaproof.com

Structural drawings

All structural drawings related to ElaProof products in DWG and PDF format from the ProdLib-service.

Updated: 06/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy