Isosyanaatit ovat merkittävä työterveysriski!

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja rajoituksista (REACH-asetus) julkaistiin 30.12.2006. Tämän jälkeen asetusta on oikaistu ja muutettu useaan kertaan. Merkittävä muutos REACH-asetukseen 2020/1149 annettiin 3.8.2020. Asetuksen muutos koskee di-isosyanaattien rajoituksia. Sen mukaan di-isosyanaattia sisältäviä tuotteita voi käyttää, jos:

• di-isosyanaattia on yksinään tai seoksena enintään 0,1 painoprosenttia

• di-isosyanaattia sisältävä tuote on poikkeuksellisesti säädetty vapaaksi rajoitteista

• työnantaja kouluttaa työntekijät kemikaalin turvalliseen käyttöön

Lisäksi di-isosyanaatin valmistajan tai maahantuojan on tarjottava koulutusmateriaali di-isosyanaattia sisältävien tuotteiden turvallisesta käytöstä. Koulutusosiot on jaettu kolmeen osaan: yleisluontoinen, keskitason ja syventävä koulutus. Oppimateriaalit ja koulutuskurssit on oltava saatavilla kaikkien EU:n jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, joihin aineita ja seoksia toimitetaan.

Asetuksen mukaan työnantajan tulee lisäksi yleisen työturvallisuuden ylläpitämiseksi:

  1. Havaita missä työtehtävissä ja miten työntekijä voi altistua di-isosyanaateille. Tavoitteena on selvittää, millaista koulutusta työntekijä tarvitsee.
  2. Toteuttaa työtehtävään määrätyt turvatoimenpiteet
  3. Varmistaa, että työntekijä on kouluttautunut di-isosyanaattia sisältävän tuotteen käyttöön, ja
  4. Ylläpitää rekisteriä kohtien 1 ja 2 toteutumisesta.

Koulutusvelvollisuus alkaa elokuussa 2023

Tavoitteena on suojella työntekijöitä di-isosyanaattien käsittelyn aiheuttamilta vaaratekijöiltä. 24.8.2023 alkaen kaikkien di-isosyanaattipohjaisia tuotteita käsittelevien työntekijöiden on saatava asianmukainen koulutus, joka takaa riittävät tiedot aineiden vaaroista ja niiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Koulutus on käytävä uudelleen vähintään viiden vuoden välein. Lisäksi asetuksen muutoksen tavoitteena on, että erityistä huolta aiheuttavat aineet korvataan lopulta vähemmän vaarallisilla aineilla tai teknologioilla, jos sopivia, taloudellisesti ja teknisesti käyttökelpoisia vaihtoehtoja on saatavilla.

Mitä di-isosyanaatit ovat ja missä tuotteissa niitä esiintyy?

Isosyanaatteja sisältäviä raaka-aineita käytetään laajalti teollisuudessa. Hengitysteitä herkistäville isosyanaateille voi altistua, kun käsittelee näitä raaka-aineita ja valmistaa tai työstää polyuretaanituotteita sekä muita typpipitoisia muoveja ja hartseja. Isosyanaatit ovat merkittävä työperäistä astmaa aiheuttava yhdisteryhmä.

Uudis- ja korjausrakentamisessa käytettäviä isosyanaattipohjaisia tuotteita ovat mm.

• Kattopinnoitteet

• Lattia- ja parvekepinnoitteet

• PU-liimat ja –vaahdot

Onko korvaavia turvallisia tuotteita jo markkinoilla?

Kyllä on! Build Care Oy:n patentoitu ElaProof-teknologia perustuu uraauurtavaan polymeerikemian innovaatioon. REACH-hyväksytyistä, isosyanaattivapaista raaka-aineista kehitetyt vesipohjaiset yksikomponenttiset tuotteet muodostavat kuivuessaan elastisen pinnoitteen, joka suojaa kaiken tyyppisiä rakennusmateriaaleja. Ympäristöystävälliset, turvalliset ja helppokäyttöiset ElaProof-tuotteet pidentävät rakennusten ja rakennelmien käyttöikää vuosikymmenillä.

Kotimainen ElaProof helpottaa työntekoa!

• Isosyanaattivapaa – asentaminen on turvallista työntekijöille.

• Helppokäyttöinen – ei tarvitse moniportaista koulutusta.

• Säästää aikaa – työnantajalla ei tarvetta seurantarekisterin ylläpitoon.

• Säästää rahaa – yksikomponenttinen tuote on käyttövalmis

Isosyanaattivapaa ElaProof-teknologia on testattu Suomen vaativissa sääolosuhteissa!

ElaProof-tuoteperheestä löydät avainlipputuotteet sisä- ja ulkokäyttöön. Ulkotuotteiden, ElaProof H ja S, tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat mm. rapautumisenesto, kattojen ja rakenteiden pinnoitus ja paikkaus, sokkelien ja pihojen vesieristys, kosteiden tilojen vesieristys, läpivientien tiivistys ja ruostumisen pysäyttäminen. Sisäkäyttöön suunnitellun, M1-luokitellun ElaProof Indoorin käyttökohteita ovat mm. sisäilmatiivistys ja radonsuojaus.

ElaProofia voi käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa

Tuotteistamme ElaProof H, ElaProof S-ruiskumassa ja ElaProof Indoor sekä ElaProof Indoor S-ruiskumassa on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa. Lue lisää tuotteistamme!

ElaProof on vastuullinen valinta!

ElaProof on ensimmäinen rakennustuote, joka on hyväksytty Ostavastuullisesti.fi -sivuston vastuulliseen valikoimaan, koska Suomen johtavat asiantuntijat ovat arvioineet niiden olevan kestävämpi valinta.

Lue lisää isosyanaateista Työterveyslaitoksen sivuilta.