ElaProof Art&Deco värihiekan asennus

1. Pohjatyöt ovat kaiken A ja O
1.1. Puhdista käsiteltävät pinnat huolellisesti liasta, hiekasta ja pölystä.
1.2. Poista kaikki mahdolliset vanhat maali-, pinnoite- ja ruostekerrokset.
1.3. Pintojen puhdistukseen voit käyttää käsiteltävän pintamateriaalin huomioiden painepesuria, harjaa tai muuta mekaanista puhdistamista.
1.4. Pohjusta huokoiset uudet tai vanhat pinnat (mm. betoni, rapatut pinnat, kipsi ja puu) tarvittaessa ElaProof Primerilla. Käsittely parantaa ElaProofin tartuntaa alustaan tukkien alustan huokosia.

2. Käsittele pinnat ensin ElaProofilla
2.1. Aloita käsittelemällä kaikki vaaka- ja pystypinnat ensin ElaProofilla. Näin varmistetaan kohteen vedeneristyskyky. Kaada ElaProof suoraan purkista tasaisesti n. 2 m² alueelle. Käytä ensin karkeaa
hammaslastaa esim. TKB B2 tai B3. Katso ohje hammaslastan valintaan tämän työohjeen lopusta. Työhjeen ElaProofin levittämiseen löydät tästä.
2.2. Tasoita pinta metallilastalla mahdollisimman sileäksi, käyttäen laajoja liikkeitä.

Anna ElaProof-pinnoitteen kuivua rauhassa!
Muista, että ElaProofin kuivuminen on veden haihtumista. Kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta, pohjan imukyvystä ja ympäristön lämpötilasta, kastepisteestä ja suhteellisesta kosteudesta.

3. Värihiekan levitys
3.1. Aloita työ telaamalla lyhytkarvaisella telalla (n. 5-7 mm nukka) uusi kerros ElaProof-pinnoitetta käsiteltävälle pinnalle. Voit tarvittaessa ohentaa ElaProof-massaa (max. 1 tilavuus-%).
3.2. Portaiden pystypinnat ja ylös nostot on helpointa käsitellä pensselillä tai pienellä telalla. Mikäli kyseessä on iso pinta, niin aloita max. 4-5 m² alueella.
3.3. Suosittelemme työskentelyä pareittain – pieni alue kerrallaan, jolloin toinen levittää ElaProofia ja toinen heittää hiekkaa tasaisesti ElaProof-pinnoitteen päälle. Värihiekan levittäminen onnistuu helpoiten käsin heittämällä tai ”kylvämällä” hiekkaa esim. pienestä muovikauhasta.

3.4. Portaiden ja ylös nostojen kohdalla kannattaa hiekka levittää kasasta penselillä, jolloin hiekka levitetään varovaisesti koskematta ElaProof-pintaan.

Anna ElaProof-pinnoitteen ja värihiekan kuivua rauhassa yön yli. Kerää ylimääräinen värihiekka talteen ja käsittele pinnat ELACOAT TOPCOATilla kohdan 4. mukaisesti.

4. ELACOAT TOPCOAT käsittely lisää kulutuskestoa ja puhtaanapitoa!
4.1. Suosittelemme ELACOAT TOPCOATin käyttöä vaakapinnoilla, jotka ovat kulutukselle alttiina, esim. portaat ja lattiat. Tuotteet lisäävät kulutuksen kestoa ja helpottavat kohteen puhtaanapitoa merkittävästi.
4.2. Suorita käsittely, kun viimeinen ElaProof-pinta on kuivunut vähintään yhden vuorokauden ajan. Muista poistaa ylimääräinen värihiekka talteen ennen käsittelyä!
4.3. Tuote levitetään värihiekan päälle telaamalla lyhytkarvaisella nukkaamattomalla telalla.
4.4. Porrasaskelmissa kannattaa käsitellä myös pystypinnat, jolloin kohteen puhtaanapito on helppoa.

Sekoitusohje ELACOAT TOPCOAT:
Tuote toimitetaan 2-komponenttipakkauksissa, joissa komponentit ovat oikeassa sekoitussuhteessa. Sekoita A-komponenttia vähintään 1-2 minuuttia. Kaada sitten koko B-komponentin sisältö A-komponentin sekaan ja sekoita massaa huolellisesti sopivalla sekoittimella vähintään 2-3 minuuttia, kunnes massa on tasalaatuista. Kaada seos sen jälkeen puhtaaseen astiaan ja sekoita vielä lyhyesti. Vältä ilmakuplien sekoittumista seokseen sekoituksen aikana.

Näin valitset oikean hammaslastan!
ElaProof Art&Deco värihiekan ja -hiutaleen levittämisessä käytetään erilaisia hammaslastoja. Katso taulukosta ohjeet oikean hammaslastan valintaan.

TKB-hammaslastan hammastusohje

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 01/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy