CLT-lauteiden pinnoittaminen

Vuokrakohteen saunassa haluttiin ehkäistä liukastumisten vaaraa ja helpottaa usein käytettävän saunan siivousta. CLT-lauteen askelmat käsiteltiin kotimaisella ElaProof+SAND Lattiapinnoitteella.

Tuotteella on vesieristeenä ja tiivistystuotteena ylivoimaisesti suurin vesihöyrynläpäisevyys. Tämä mahdollistaa tuotteen käytön tilanteessa, jossa edellytetään rakenteen kuivumista käyttötilanteessa. Tällä mahdollistetaan rakenteen pitkäaikainen toiminta sekä nopea korjaaminen.

– Suunnittelija Sauli Paloniitty, Paloniitty Oy

Kohteen tiedot

Asiakas: Vuokrakohde
Kohde: Saunan laude (askelmat)
Materiaali: CLT
Urakoitsija: Paloniitty Oy
Aika ja paikka: 06/2023

Työseloste

Saunan CLT-lauteiden askelosat käsiteltiin ensin ElaProof Primerilla ja sen jälkeen ne pinnoitettiin ElaProof+SAND Lattiapinnoitteella, jonka päälle asennettiin ELACOAT TopCoat pintalakka, joka helpottaa kohteen puhtaana pitoa. Istuinosan käsittelyyn käytettiin Tikkurilan Supi Saunavahaa.