ElaProof ilmatiivistysmassa - ammattilaisen valinta ilmatiivistykseen korjaus- ja uudisrakentamisen kohteissa

Kotien, työpaikkojen ja harrastustilojen sisäilman laadulla on suuri vaikutus tiloja käyttävien ihmisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.

Terveellisen sisäilman puolesta

Uudis- ja korjausrakentamisessa puhtaan ja terveellisen sisäilman varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Sisäilmaan vaikuttavia fysikaalisia tekijöitä ovat mm. tilojen lämpötila, kosteus, ilman liike ja veto sekä sisätiloihin pääsevä radonsäteily. Tilojen lämpötila ja veto vaikuttavat viihtyvyyteen sisäympäristössä, mutta esimerkiksi radonsäteily aiheuttaa terveyshaittaa. Saumojen ja ilmavuotokohtien tiivistys sekä radonsuojaus ja VOC-yhdisteiden pääsyn ehkäisy ovat usein rakennusten ylläpidon kriittisimpiä asioita.

Turvallinen ratkaisu ilmatiivistykseen

ElaProof Sisäilmaratkaisuista löytyy turvalliset ratkaisut uudis- ja korjausrakentamiseen. ElaProof IAR-järjestelmä (Indoor Airleak and Radon Protection System) on helppokäyttöinen järjestelmä sisäilmatiivistykseen ja radonsuojaukseen. ElaProof IEC-järjestelmä (Indoor Encapsulation System) tarjoaa vaihtoehdot haitta-aineiden ja alustasta nousevan kosteuden hallintaan M1 sisäilmaluokitelluilla tuotteilla.

Tutustu:

ElaProof IAR – sisäilmatiivistys ja radonsuojaus

ElaProof IAR-järjestelmä sopii rakenteiden ja liittymien ilmatiivistämiseen sekä radonsuluksi uudis- ja korjausrakentamisen kohteissa. Helppokäyttöisen järjestelmän ydin on M1-päästöluokiteltu ElaProof Indoor.
ElaProof IAR on…

ElaProof IEC – haitta-ainekapselointi ja kosteuden hallinta

ElaProof IEC-järjestelmä on oivallinen valinta, kun halutaan ehkäistä sisäilmaongelmia ja terveyshaittoja aiheuttavien VOC- ja PAH-yhdisteiden kulkeutuminen sisäilmaan kapseloimalla.
ElaProof IEC on…