ELAPROOF – CE-MERKINTÄ

ElaProofin CE-merkinnän suoritustasoilmoitus EN 1504-2

Eurofins Expert Services Oy, No. 0809, suoritti tuotetyyppitestauksen tuoteominaisuuksien osalta, raportin numero EUFI29-20002140-T1 ja paloluokkatestauksen, raportin numero VTT-S-05022-17. ElaProof ja ElaProof Indoor täyttävät harmonisoidun standardin EN 1504-2:2005 mukaiset vaatimukset.

ElaProof suoritustasoilmoitus EN 1504-2 (DOP)

ElaProof Indoor suoritustasoilmoitus EN 1504-2 (DOP)

ElaProofin CE-merkinnän suoritustasoilmoitus EN 13813

ElaProof on läpäissyt kansainvälisen CE-merkinnän edellyttämät testit. Testauksen suoritti Saksan johtaviin tutkimuslaitoksiin kuuluvan Kiwa GmbH:n polymeerituotteiden instuutti harmonisoidun EU-standardin EN 13813 mukaisesti (Test report P 10776-E / 28.4.2017).

ElaProof suoritustasoilmoitus EN 13813 (DOP)