Berättelsen om Build Care och ElaProof

ElaProof – Mer än tio år långa utvecklingsarbetet

Build Care Oy grundades av åbobon och diplomingenjören i kemi, Vesa Koponen (1943-2019) år 1990, efter att han innan dess i 20 år arbetat med produktutvecklingsuppgifter för den finländska industrin. Vesas passion är att producera bättre lösningar för det finländska byggandet.

Det måste finnas ett bättre sätt

Som företagare sålde Vesa marknadens bästa lösningar för ytbeläggnings- och vattenisoleringsproblem. Han var emellertid inte nöjd med produkterna som fanns på marknaden. En sak som Vesa ofta sade var: ”Det måste finnas ett bättre sätt”. Produkternas isoleringsförmåga var inte beständig för väderförhållandena i Finland. De giftiga lösningsmedlen orsakade hälsoproblem och risker både för de anställda och för byggnadernas användare. Användningen av produkterna krävde många arbetsfaser eller dyr förbehandling av ytorna som skulle skyddas. Produkterna fäste inte heller tillräckligt bra på alla material eller på våta underlag. Vesa beslöt att ta fram bättre metoder.

Vesa gjorde experiment i garaget

Resultatet från det mer än tio år långa utvecklingsarbetet var en produktserie som grundade sig på innovationen av en helt ny polymerkemisk produkt som löser de långvariga problemen med ytbeläggning och vattenisolering. Efter Vesas prover, som han genomförde i sitt garage, kan vi nu lansera produktserien som har testats av VTT och i stort antal pilotobjekt, och man har konstaterat att den är en fungerande, skyddande och elastisk ytbeläggning – produktfamiljen ElaProof. (Under utvecklingsarbetet kallades produkten Elastop.)

Juha fortsätter med sin fars arbete

ElaProof är nu en färdig produkt som bevisats fungera. Vesas utvecklingsarbete har nått ett lyckat avslut och samtidigt har han överlåtit Build Care Oy produkträttigheterna till sin son Juha Koponen.

Juha Koponen Build Care Oy

Efter företagsförvärvet som genomfördes i januari 2017, fortsätter Juha sin fars arbete som är avsett att erbjuda en omvälvande ytbeläggningslösning till en så stor kundkrets som möjligt, både i Finland och på exportmarknaden. I början av år 2017 flyttades Build Care Oy:s verksamhet från Åbo till Vanda och man anställde ett team bestående av expertproffs som ska bygga den växande ElaProofs affärsverksamhet.