Patenterad ElaProof-teknik är testad under krävande förhållanden i Finland!

Den elastiska, enkomponents ElaProof  beläggningen skapar ett mycket långvarigt och vattentätt skyddsskikt för de flesta byggnadsytor. Typiska användningsområden  för den nya ytbeläggningen är bl.a. vittringsförhindrande, beläggning och lappning av takkonstruktioner, vattentätning av socklar, vattentätning av fuktiga utrymmen, tätning av genomföringar, betongbassänger, ledning av vattenströmmar i marken och förhindrande av korrosionsangrepp.

  • Skapar ett mycket hållbart, elastiskt och vattentätt men andande skikt för alla slags fuktiga eller torra byggnadsytor
  • Lämpar sig även för porösa, nätliknande eller fiberbaserade material (såsom lättbetongblock, gipsskivor, filterduk eller mineralull)
  • Erbjuder en metod för hållbar sammanfogning av olika fasta material
  • Torkar snabbt – 1 mm skikt är beröringstorrt inom 3–4 timmar (+20 °C)
  • Kan målas, skivläggas eller på annat sätt ytbeläggas
  • Fyller och tätar både sprickor och hål (tvärbindningsförmåga ungefär 10 mm som 0,6 mm skikt)
  • Kan lamineras med olika porösa, nätliknande eller fiberbaserade material

Ladda ner ElaProof broschyr (PDF)

Beställ broschyren om Elaproof och en provbit

Visste du att ElaProof är helt isocyanatfritt!

Råvaror som innehåller isocyanater används i stor utsträckning inom industrin. Exponering för respiratoriska isocyanater kan förekomma vid hantering av dessa råvaror och vid tillverkning eller bearbetning av polyuretanprodukter och andra kvävehaltiga plaster och hartser. Isocyanater är en huvudgrupp av föreningar som orsakar arbetsrelaterad astma.