Bilder på tillämpningsområden

ElaProof – Tested i finska krävande förhållanden

Produktfamiljen ElaProof har redan använts i tiotals objekt i Finland. Typiska tillämpningsområden är tak, socklar, betongkonstruktioner och –balkonger och bassänger samt tätningar av olika genomförningar och fogningar.

Den största nyttan med ElaProof-produkterna får man där förslitning på grund av korrosion, rostning och väderförhållanden är som störst. ElaProof har snabbt blivit en ledande lösning för exempelvis sågverkens kammar- och kanaltorkar, där temperaturen stiger till 70 °C, den relativa fuktigheten är nästan 100 % och korrosionsbildande ämnen såsom myrsyra avges från virket som torkas. Under sådana maximalt korroderande omständigheter erbjuder ElaProof en överlägsen ytbeläggningslösning som håller i flera decennier.