Tillämpningsområden

Mångsidiga ElaProof

ElaProof lämpar sig för ett stort antal olika tillämpningsområden. Tack vare sin hållbarhet erbjuder den också en lösning för fastighetsservicens och industrins svåraste korrosionsproblem och för förhindrandet av dem. ElaProof erbjuder också lovande möjligheter för mögelbekämpning och inom detta område fortsätter vi det aktiva forskningsarbetet.

Typiska tillämpningsområden för ElaProof är:

  • tak (minerit/vartti-tak, filttak, plåttak)
  • socklar
  • broar
  • balkonger
  • alla ytor som utsätts för stor fuktighet och/eller stora temperaturväxlingar
  • tätning av genomförningar, fogningar och andra diskontinuerliga punkter
  • håller för betong- och träytor, utan att strukturerna går sönder när de sammanfogas med varandra

ElaProof takbeläggning

Med ElaProof-behandlingen får man enkelt och snabbt en skyddsyta på tak.