Genomförningar och fogar

Bästa lösningen för genomförningar och forningar

Tack vare sin elasticitet är ElaProof en fungerande lösning för genomförningar, fogningar och för tätning av övriga diskontinuitetspunkter. Den ekologiska enkomponentsbeläggningen är lätt att stryka på underlag med olika form. ElaProof fäster på nästan alla slags material och kan också bestrykas på fuktiga ytor.

Även de mest krävande tätningar kan utföras genom att först bestryka ElaProof på kanterna på området som ska fogas, det görs genom att fästa ett tyg som bildar ett stödnät över fogen och till sist stryks ElaProof på stödnätet över fogen. På detta sätt skapas en elastisk fog, som mycket väl står emot ytors olika rörelser, såsom osymmetrisk värmeutvidgning. Fogningstekniken kan också användas för lappning av större hål och sprickor på ytor.

 

  • Skydd av genomföringar.
    Skydd av genomföringar